Екология

 ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2018г.
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ Период на действие: 2015 г. – 2020 г.
Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Априлци - Актуализирана през 2017 г.
Окончателен доклад “Анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци, генерирани на територията на Община Априлци“
 НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
 Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост
Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Фирми събиращи масово разпространени отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците Троян – Априлци

Проект за проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура за развитие на регионалната система за управление на отпадъците

Можете да кажете на кучето си всичко ... освен сбогом


Наименование Брой тегления
Всичко за вашето куче.pdf 46 Изтегли

Потърсете в ел.страница

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)