Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение " Аварийно укрепване на имот кад.№ 52218.542.62 по кк на гр.Априлци, частни жилищни имоти на ул.”Русалийски проход” от № 40а до № 50 чрез изпълнение на подпорна стена"

Дата на публикуване: 01.09.2021 09:00
Община Априлци съобщава на заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение " Аварийно укрепване на имот кад.№ 52218.542.62 по кк на гр.Априлци, частни жилищни имоти на ул.”Русалийски проход” от № 40а до № 50 чрез изпълнение на подпорна стена" в УПИ VII, кв.62, ПИ № 52218.542.399 по КККР на гр.Априлци, кв.Острец;

Информация относно инвестиционното предложение

Наименование Брой тегления
SKM_C25821091508300.pdf 58 Изтегли документ с име "SKM_C25821091508300.pdf"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: