Вакантни работни места. Конкурси за работа

Община Априлци търси да назначи служител на длъжността ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ към дейност „Чистота, при следните условия:

 1. Изисквания за заемане на длъжността:

             - Опазване на поверената му техника. Носи отговорност за състоянието на поверените уреди.

            - Поддържане на постоянна чистота в поверените помещения, площадки, паркове, градини на територията на Община Априлци.

 1. Вид на правоотношението - трудово.
 1. Качества:
 • Деловитост
  - Колегиалност
 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:
 • заявление;
 • автобиография;
 • копие от диплома за завършено средно образование

Заявлението и документите следва да бъдат представени в Информационен център на Община Априлци- гр.Априлци, ул. „Васил Левски” № 109, деловодство (I етаж), работно време 8:00-17:00 часа, тел. 06958 2222, или изпратете на е-mail: info@obshtina-apriltsi.com.
__________________________________________________________________________________________________________________

Община Априлци търси да назначи служител на длъжността СМЕТОСЪБИРАЧ към дейност „Чистота, при следните условия:

 1. Изисквания за заемане на длъжността:

             - Основни технически познания относно работата и устройството на сметосъбиращата техника

 1. Вид на правоотношението - трудово.
 1. Качества:
  - Деловитост
  - Колегиалност
 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:
 • заявление;
 • автобиография;
 • копие от диплома за завършено средно образование

Заявлението и документите следва да бъдат представени в Информационен център на Община Априлци- гр. Априлци, ул. „Васил Левски” № 109, деловодство (I етаж), работно време 8:00-17:00 часа, тел. 06958 2222, или изпратете на е-mail: info@obshtina-apriltsi.com.

 

Потърсете в ел.страница

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)