СУ "Васил Левски"

   

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ГРАД АПРИЛЦИ


Официално наименование

Средно училище „Васил Левски”

Булстат - ЕИК

177179830

Представляващ

Йонета Василева Колевска – Директор

Адрес

Ул.”Васил Левски” № 83

Град

Априлци

Пощенски код

5641

Държава

България

Телефон

06958 23 33

Факс

06958 3273

Електронна поща:


su.v.levski@gmail.com


ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Потърсете в ел.страница

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)