Конни и велосипедни маршрути

  • Конни маршрути :


Основен маршрут – Ездата е по сравнително равнинни терени Тръгва се от конна база,  гр. Априлци, кв. Острец мах. Събевци –, ул. Ковашка и ул. Събевска. Преминава през мах. Сомлевци. Маршрутът се отклонява надясно, преминава през  местн. Голяма могила, местн. Енчевска могила, вр. Седлото, Рибна река, Пенкина стружна, през мах. Боевци – обръщало до Стайкова чашка към местн. Предела. От тук продължава в посока  над Мануили, достига мах. Боевци, покрай Ловна хижа, по черен път покрай  кв. Острец до конна база мах. Събевци.

Продължителност на маршрута  - 4.30 часа.
Преходът е с дължина  - 33.206 км.


Второстепенен маршрут  - Ездата е по сравнително хълмисти терени, по стари горски пътища и терени.Тръгва се от конна база, кв. Острец, мах. Събевци –  преди разклона на мах. Сомлевци надясно – мах. Букарите през местн. Голямата могила-  местн.Енчевска могила- вр. Седлото. Спускане от вр. Седлото- по речието на р. Рибна –  местн. Пенкина стружна , Койнов азмак ,  Зелена ливада. Връщане обратно в конна база мах. Събевци.

 Продължителност на маршрута около  4 часа .
 Преходът е с дължина 10,742 км.


Третостепенен маршрут – Тръгва се от конна база кв. Острец, мах. Събевци”.  Достига се до ловна хижа мах. Пипери, мах. Недювци.Обяд и отдих в девически манастир Св.Троица. По р. Острешка и връщане обратно в конна база мах. Събевци.

Продължителност на маршрута – 4.30 мин.
Преходът е с дължина – 16,264 км.

* * *
  • ВЕЛОСИПЕДНИ МАРШРУТИ:
Велосипеден маршрут: Еднодневен излетен маршрут с времетраене 6 часа. Изходен пункт гр. Априлци- център - кв. Зла река, кв. Видима, ВЕЦ Видима е по асфалтов път. Спускането от ВЕЦ Видима  е по черен път през местн. Маринска до х. Зора.

Продължителност на маршрута – 19,525 км.

Велосипеден маршрут: Панорамен маршрут . Време за преминаване около 2.30 мин. Подходящ е от ранна пролет до късна есен. При сухо време.Изходен пункт гр. Априлци – кв. център., девически манастир „Св. Троица”, хотел Априлци достига до каменен мост, надясно преди него през  мах. Долни Шоляци, мах. Гатювци, мах. Пипери, Ловна хижа, мах. Паздери и достига до кв. Острец. Маршрутът преминава през гористи местности и пъстроцветни поляни.

Преходът е с дължина – 13,174 км.

Велосипеден маршрут: Лек и приятен маршрут за велосипедисти без специална подготовка. За преминаването му с организация за пикник са необходими 4-5 часа.Удобен е за ползване от ранна пролет до късна есен. Трасето достига до студен минерален извор, където има оборудвано място за пикник. Изходен пункт кв. Острец, минерален извор – мах. Боевци- Острешка река

Преходът е с дължина 19,122 км.


Потърсете в ел.страница

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)