С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно изясняване на обществения интерес, на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за ОВОС

Дата на публикуване: 11.08.2021 16:55

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

За изясняване на обществения интерес, на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за ОВОС, съобщаваме на гражданите, че  Община Априлци има следното инвестиционно предложение за  "Изграждане на парк за отдих н брегоукрепително съоръжение в ПИ 52218.546.577, гр. Априлци, кв. Острец, община Априлци". В срок от 14 дни от поставянето  на съобщението, всички заинтересовани лица могат да получат  достъп до информацията и да изразят становище в сградата на Община Априлци в гр. Априлци, ул. “Васил  Левски” №109.

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС


Наименование Брой тегления
7_info_OVOS (1) (1).doc 147 Изтегли документ с име "7_info_OVOS (1) (1).doc"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: