Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение „Пристрояване за разширение на производствена сграда – цех за навиване на пружини”

Дата на публикуване: 05.07.2021 00:00

Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Пристрояване за разширение на производствена сграда – цех за навиване на пружини” в поземлен имот с идентификатор 52218.513.137, обособен в УПИ ХVl-137 от квартал 38 по плана на гр. Априлци, кв. Видима, общ. Априлци, обл. Ловеч, с инвеститор „Балдим-Федерн“ ООД, гр. Априлци, ул. „Стара планина“ № 57.

ОБЯВА


Наименование Брой тегления
Обява.pdf 127 Изтегли документ с име "Обява.pdf"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: