О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за "АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ НА ИМОТ КАД. № 52218.542.62 ПО КК НА ГР.АПРИЛЦИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЧАСТНИ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА УЛ.”РУСАЛИЙСКИ ПРОХОД” ОТ № 40А ДО №50 ЧРЕЗ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА"

Дата на публикуване: 01.10.2021 16:30

О Б Я В А 
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Община Априлци, гр.Априлци, кв. “Ново село”, ул.”Васил Левски” №109, телефон - 06958 22 22 . факс 06958/ 22-85

наименование на физическото или юридическото лице, адрес/телефон

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за "АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ НА ИМОТ КАД. № 52218.542.62 ПО КК НА ГР.АПРИЛЦИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЧАСТНИ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА УЛ.”РУСАЛИЙСКИ ПРОХОД” ОТ № 40А ДО №50 ЧРЕЗ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА".

 

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти: инж. Тихомир Кукенски – Кмет на Община Априлци

                                     гр. Априлци, ул. „Васил Левски”, тел. 06958/22 22,

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен – 5800, ул. “Ал. Стамболийски” № 1а,  e-mail: office@riew-pleven.eu.

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

Наименование Брой тегления
Уведомление за ИП.pdf 113 Изтегли документ с име "Уведомление за ИП.pdf"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: