Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение „Изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 52218.914.20

Дата на публикуване: 27.08.2021 11:38

              Община Априлци съобщава на заинтересованите лица и общественост, че е постъпило следното инвестиционно предложение: „Изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 52218.914.20, местност „Маришница”, кв. Острец, гр. Априлци, община Априлци, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за застрояване с еднофамилна жилищна сграда.

Обява до заинтересованите лица и общественост


Наименование Брой тегления
Обява.pdf 32 Изтегли документ с име "Обява.pdf"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: