Избирателен списък - Секция № 006 - с.Велчево

Дата на публикуване: 12.09.2019 13:35
  ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

                            (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ОБЛАСТ ЛОВЕЧ   ОБЩИНА АПРИЛЦИ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ВЕЛЧЕВО
         КМЕТСТВО Велчево   СЕКЦИЯ № 006
         Адрес на избирателната секция ул."Христо Ботев"

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АНГЕЛ БОНЧЕВ ЙОРДАНОВ
                     ВЕЛИЧКА МЕТОДИЕВА ЕНЧЕВА
                     ВЕСЕЛИН КАЛИНОВ ТОДОРОВ
                     ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЛАДИМИР ЦОЧЕВ СТАНЕВ
                     ГАЛИН ГЕОРГИЕВ ЛАЛЕВ
                     ГЕНКА НИКОЛОВА МАРИНОВА
                     ГЕОРГИ БАНЧЕВ МИХОВСКИ
                     ГЕОРГИ МАРИНОВ КОСТОВСКИ
                     ГЕОРГИ МИЛКОВ МАРИНОВ
                     ГЕОРГИ ТОТЕВ ЕНЧЕВ
                     ГЕОРГИЯ БОРИСОВА БОЧЕВА
                     ДЕТЕЛИН МИЛЧЕВ МАРКОВ
                     ДЕША ЦОНКОВА ЙОСКОВА
                     ДИМИТЪР МИХОВ СТАНЕВ
                     ДИМИТЪР СИМЕОНОВ БЕТОВ
                     ДРАГАН ТОТЕВ ДРАГАНОВ
                     ИВАН ИВАНОВ СТОЯНОВ
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА СТАНЕВА
                     ИВАНЧО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ИННА СЕВДАЛИНОВА МЕНКОВА
                     ЙОНИТА СТЕФАНОВА БЕНОВА
                     ЙОНКО ТОТЕВ ЙОНКОВ
                     ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ПЕШЕВА
                     КИНА ДАМЯНОВА ДИМИТРОВА
                     КРАСЕН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     КРИСТИНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
                     КРИСТИЯН МИЛКОВ МАРИНОВ
                     КРЪСТИНА ТОТЕВА КОЛЕВА
                     ЛАЗАР МАРИНОВ ИВАНОВ
                     ЛАЛА МИХАЙЛОВА МИНКОВА
                     ЛИДИЯ МАРИНОВА НИКОЛОВА
                     МАРИАН МАРИНОВ ДИМИТРОВ
                     МАРИЙКА ВАСИЛЕВА МИХОВА
                     МАРИЙКА ВАСИЛКОВА МАРИНОВА
                     МАРИЙКА ЖЕКОВА ЦВЕТАНОВА
                     МАРИЙКА ИВАНОВА ПЕЕВА
                     МАРИЙКА ЛАЛЕВА СТАЙКОВА
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА БЕНОВА
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА МАКАРЕВА
                     МАРИЙКА СТЕФАНОВА МАТЕЕВСКА
                     МАРИЙКА ТОТЕВА КОСТОВСКА
                     МАРИН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
                     МАРИН ИВАНОВ МАРИНОВ
                     МАРИН НИКОЛОВ ИЛЕВ
                     МАРИН НИКОЛОВ МАКАРЕВ
                     МАРИН НИКОЛОВ ПЕЕВ
                     МАРИЯ ИЛИЕВА СЛАВЧЕВА
                     МАРИЯ НЕШЕВА ТОПАЛОВА
                     МАРИЯ ПЕТКОВА КЪНЧЕВА
                     МАРИЯН ДИМИТРОВ БЕТОВ
                     МИЛЕНА РАДОСЛАВОВА ЙОРДАНОВА
                     МИЛКО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
                     МИЛЧО НИКОЛОВ МАРКОВ
                     МИНКО МАРИНОВ МИНКОВ
                     МИХАИЛ КРЪСТЕВ МИХАЙЛОВ
                     НАДЯ СЪБЧЕВА СТЕФАНОВА
                     НАНКА МАРИНОВА ЮТЕРОВА
                     НАТАЛИЯ ПЕТРОВА КЪНЧЕВА
                     НЕДКА КРЪСТЕВА ВАСИЛЕВА
                     НИКОЛА ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
                     НИКОЛА ЙОНКОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ МИЛЧЕВ МАРКОВ
                     НИКОЛАЙ ТОТЕВ ЕНЧЕВ
                     ПАВЛИН СТОЕВ СТОЯНОВ
                     ПЕНА ДИМИТРОВА БЕНЕВА
                     ПЕНА НИКОЛОВА ЦОЧЕВА
                     ПЕНКА ДАМЯНОВА МАРКОВА
                     ПЕНКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЯ ЙОТОВА ИВАНОВА
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ ГЕНКОВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ МУТАФОВ
                     ПЛАМЕН НИКОЛОВ ПЕЕВ
                     РАДА ЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА
                     РАДКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
                     РАЙНА ЙОНКОВА ШОПОВА
                     РАЙНА КОЛЕВА МАКАРЕВА
                     РОСЕН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     РОСИЦА ВЕСЕЛИНОВА СТЕФАНОВА
                     РОСИЦА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА
                     СОФКА ПАНАЙОТОВА КУЗМАНОВА
                     СТАНИМИР ВАСИЛЕВ ВАСИЛКОВ
                     СТАНИМИРА НИКОЛОВА ПЕЕВА
                     СТЕФАН ДИЛКОВ БЕНОВ
                     СТЕФАН КОЛЕВ ЦОЧЕВ
                     СТЕФАН СТОЯНОВ СТЕФАНОВ
                     СТОЯН КРЪСТЕВ КЪНЧЕВ
                     СТОЯН СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
                     ТИНКА ИЛИЕВА ЙОНКОВА
                     ТОДОРА МАРИНОВА КОСТОВСКА
                     ТОТА МАРИНОВА МАРИНОВА
                     ТОТА СТОЙЧЕВА ДРАГАНОВА
                     ТОТЮ НИКОЛОВ ЕНЧЕВ
                     ХРИСТИНА МАРИНОВА ЙОНКОВА
                     ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ
                     ЦВЕТАН СТОЯНОВ ЙОНКОВ
                     ЦОНА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
                     ЮЛИЯН НИКОЛАЕВ ЕНЧЕВ

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: