Избирателен списък - Секция № 002 - кв.Острец

Дата на публикуване: 12.09.2019 13:30
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

                            (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ОБЛАСТ ЛОВЕЧ   ОБЩИНА АПРИЛЦИ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.АПРИЛЦИ
         КМЕТСТВО Острец   СЕКЦИЯ № 002
         Адрес на избирателната секция "Цанко Дюстабанов"
         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АДРИАНА РУСЕВА БОЗМАРОВА
                     АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ НЕНОВ
                     АНАТОЛИЙ БОРИСОВ ИГНАТОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     АНЕТА СТОЯНОВА ЦОНКОВА
                     АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
                     АТАНАСКА ВАСИЛЕВА МЪНКОВА
                     БИСТРА ГЕОРГИЕВА БАНЕВА
                     БИСТРА МИНКОВА ВАСИЛЕВА
                     БИСТРА МИТКОВА ПЕНКОВА
                     БЛАГОВЕСТА ПЕТКОВА ДЖАНТОВА
                     БОГДАН ИЛЕВ ХРИСТОВ
                     БОЙКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
                     БОНКА ТОДОРОВА НИНОВА
                     БОРИС СЕРАФИМОВ БОРИСОВ
                     БОРИСЛАВ АНАТОЛИЕВ ИГНАТОВ
                     БОРИСЛАВ КАМЕНОВ БОРИСОВ
                     БОРЯНА ВИКТОРОВА МАВРОДИЕВА
                     БОРЯНА ДАМЯНОВА МИРЧЕВА
                     БОРЯНА ХРИСТОВА ЙОНКОВА
                     БОЯН ЦОНКОВ БАНКОВ
                     БРАНИМИРА СЕВДАЛИНОВА ХАДЖИЕВА
                     БЪРНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА
                     БЪРНА СЪБЕВА ПЕТКОВА
                     ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ЦОНЕВСКИ
                     ВАЛЕНТИН ЦОЧЕВ ЦОЧЕВ
                     ВАЛЯ ИВАНОВА НАНКОВА
                     ВАНЯ КЪНЕВА ВИЧЕВА
                     ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ НЕНОВ
                     ВАСИЛ ВЪЛКОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ ГЕНАДИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     ВАСИЛ МИХОВ КУКЕНСКИ
                     ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА СТАМЕНОВА
                     ВЕЛИАНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     ВЕЛИКА ЙОНКОВА ИВАНОВА
                     ВЕЛИКА ПЕТКОВА СТОЕВА
                     ВЕЛИКА СЪБЕВА МИХОВА
                     ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА ТИТЮЗОВА
                     ВЕЛИЧКА МИЧЕВА СТОЯНОВА
                     ВЕЛИЧКО ПЕНКОВ ПЕНКОВ
                     ВЕНЕЛИН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕНЕТА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
                     ВЕНЦИСЛАВА ТИХОМИРОВА НАНКОВА
                     ВЕРГИЛИЯ ИВАНОВА МИТЕВА-ТОДОРОВА
                     ВЕРОНИКА ТОТЕВА НЕНОВА
                     ВЕСЕЛИН ИЛЕВ ПЕТКОВ
                     ВЕСЕЛИН ЛАЛЕВ ЦОЧЕВ
                     ВЕСЕЛИНА МАРИНОВА ХРИСТОВА
                     ВЕСЕЛИНА МИРЧЕВА СЪБЕВА
                     ВИКТОР БОРИСОВ ПЕТРОВ
                     ВИКТОРИО ВЕСЕЛИНОВ ПЕТКОВ
                     ВИКТОРИЯ ДАРИНОВА КАЛАЙДЖИЕВА
                     ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ПЕНКОВА
                     ВИОЛЕТА ХРИСТОВА СЪБЧЕВА
                     ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ТИТЮЗОВ
                     ВОЙКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
                     ВЪЛКО ВАСИЛЕВ КАЛАЙДЖИЕВ
                     ВЪЛКО МИТЕВ ВЪЛКОВ
                     ГАБРИЕЛА ИЛЕВА БОГДАНОВА
                     ГАЛИНА КИРИЛОВА ВЪЛКОВА
                     ГАЛИНА МИХОВА ПЕНКОВА
                     ГАЛИНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
                     ГАЛИНА ЦАНКОВА ИЛЕВА
                     ГАЛЯ АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
                     ГАЛЯ БАНКОВА ПЕНКОВА
                     ГАНА ВЪЛЕВА СЕМЕРДЖИЕВА
                     ГАНА ЙОНКОВА НЕДЯЛКОВА
                     ГАНА МИЛЕВА БАНКОВА
                     ГАНКА ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА
                     ГЕНА МИЧЕВА ХРИСТОВА
                     ГЕНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
                     ГЕНАДИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕНОВЕВА ЙОНКОВА КОВАЧЕВА
                     ГЕОРГИ ВЪЛКОВ БАЛДЖИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ МИТКОВ ИЛИЕВ
                     ГЕОРГИ НЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ СЪБЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ ХРИСТОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ БАНЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ СЪБЧЕВ
                     ГРЕТА ИВАНОВА БУКАРЕВА
                     ДАМЯН ТОТЕВ ДАМЯНОВ
                     ДАНАИЛ ПЕТРОВ ЦОНЕВ
                     ДАНИЕЛ СЕВДАЛИНОВ ХАДЖИЕВ
                     ДАНЬО ХРИСТОВ НЕДЯЛКОВ
                     ДАРИН ВЪЛКОВ КАЛАЙДЖИЕВ
                     ДАРИНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
                     ДАРИНА ХРИСТОВА ТИТЮЗОВА
                     ДЕНИЦА ДАНЕВА ХРИСТОВА
                     ДЕСИСЛАВ ВАСИЛЕВ НЕНОВ
                     ДЕСИСЛАВА ПАВЛИНОВА ПЕТРОВСКА
                     ДИАНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ДИАНА ПЕТКОВА БОГОСЛОВА
                     ДИАНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
                     ДИАНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     ДИАНА ЦОНКОВА НЕДЯЛКОВА
                     ДИАНКА ХРИСТОВА РАДЕВА
                     ДИЛЯНКА РАЧЕВА КУКЕНСКА
                     ДИМИТРИНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
                     ДИМИТРИНА ПЕТКОВА МАТЕВА
                     ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ НЕНОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ЙОНКОВ
                     ДИМИТЪР ЙОНКОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР МАТЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР МИТОВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ СТЕФАНОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТРИФОНОВ
                     ДИМИТЪР СЪБЧЕВ МАЛЧЕВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМО АНГЕЛОВ ДИМОВ
                     ДИМЧО МИНЧЕВ КОКОШАРОВ
                     ДИЯНА ГРИГОРОВА ПЕТКОВА
                     ДИЯНА ИЛЕВА ПЕНКОВА
                     ДОБРИНКА СЛАВОВА СИРАКОВА
                     ДОБРИНКА СПАСОВА КОКОШАРОВА
                     ДОНА ЦОНКОВА ХРИСТОВА
                     ДОНКА ИВАНОВА ЯКИМОВА
                     ДОНКО СТОЯНОВ ДЕЛИЙСКИ
                     ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА-ЦОЧЕВА
                     ЕЛЕНКА МАРИНОВА ГЪЛЪБОВА
                     ЕЛКА СТЕФАНОВА КУЕВА
                     ЕМИЛИЯ КЪНЧЕВА НАНКОВА
                     ЖИВКО СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     ЗЛАТАН ЯНКОВ ЗЛАТЕВ
                     ИВАЙЛО ИЛИЕВ ЯКИМОВ
                     ИВАЙЛО МАРИНОВ МИЛКОВ
                     ИВАЙЛО МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ НЕДЯЛКОВ
                     ИВАН ДАНЧЕВ СТОЕВ
                     ИВАН ИЛЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЙОНКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН КОЛЕВ МИТЕВ
                     ИВАН ЛАЗАРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН МИХАЙЛОВ ДРАЖЕВСКИ
                     ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПЕНКОВ СОМЛЕВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ БУКАРЕВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ ФИЛИПОВ
                     ИВАН ЦОЧЕВ МЪНКОВ
                     ИВАНИЧКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ЦОНЕВСКА
                     ИВАНКА ДРАГНЕВА ТОДОРОВА
                     ИВАНКА КЪНЕВА ХРИСТОВА
                     ИВАНКА МИНКОВА ВАСИЛЕВА
                     ИВАНКА ЦОНКОВА ВАСИЛЕВА
                     ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА СТЕФАНОВА
                     ИВЕЛИНА ПЕНКОВА СИМЕОНОВА
                     ИВЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ИЛИНКА ГЕОРГИЕВА ЧЕРНОКОЖЕВА
                     ИЛИЯ МИЧЕВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ СЪБЧЕВ ЛАЛЕВ
                     ИЛИЯНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
                     ИЛКО ИВАНОВ ИЛЕВ
                     ИЛЬО БОГДАНОВ ИЛЕВ
                     ИННА ЦОЧЕВА ЦОЧЕВА
                     ИРИНКА АНТИМОВА ХАДЖИЕВА
                     ИСКРА ЯКИМОВА СЪБЕВСКА-МИТЕВА
                     ИСКРЕНА МИХАЙЛОВА НЕНОВА
                     ЙОАННА ТИХОМИРОВА КЪНЧЕВА
                     ЙОВА ПЕТКОВА ЦОЧЕВА
                     ЙОВКА СТЕФАНОВА МИХОВА
                     ЙОНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
                     ЙОНКО ГЕНКОВ КОВАЧЕВ
                     ЙОНКО ДИМИТРОВ ЙОНКОВ
                     ЙОНКО ДИМИТРОВ ЙОНКОВ
                     ЙОРДАН ГРИГОРОВ КОЛЕВ
                     ЙОРДАНА КОЛЕВА КОЛЕВА
                     ЙОРДАНА ПЕТКОВА РАЙЧЕВА
                     КАЛИНА СТЕФАНОВА СЪБЧЕВА
                     КАЛЯ ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
                     КАМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     КИЧКА ХРИСТОВА НАНКОВА
                     КРАСЕН АНГЕЛОВ СТОЯНОВ
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ СПАСОВ
                     КРАСИМИР ИЛЕВ ПЕТКОВ
                     КРАСИМИР КОЛЕВ МИТЕВ
                     КРАСИМИР СТОЯНОВ КРЪСТЕВ
                     КРИСТИЯН МАРИЯНОВ СТЕФАНОВ
                     КРЪСТИНА СИМЕОНОВА ЙОНКОВА
                     КРЪСТЮ ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ
                     КЪНЧО СТЕФАНОВ КЪНЧЕВ
                     ЛАЗАР ПЕТКОВ ТРИФОНОВ
                     ЛАЗАР ХРИСТОВ КОЛЕВ
                     ЛАЛКА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЛАЛКА ПЕНКОВА ПЕТКОВА
                     ЛАЛЬО ВАСИЛЕВ ЛАЛЕВ
                     ЛАЛЮ АТАНАСОВ КОВАЧЕВ
                     ЛАЛЮ ПЕНКОВ ЛАЛЕВ
                     ЛАЛЮ СТЕФАНОВ ЕНЧЕВСКИ
                     ЛИДИЯ ПЕТКОВА СОМЛЕВА-ДОКУЗЛИЙСКА
                     ЛИЛИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ЛИЛИЯ ПЕТКОВА МИЛКОВА
                     ЛИЛИЯ СЪБЕВА МИХАЙЛОВА
                     ЛИЛЯНА БОЖИДАРОВА КОЛЕВА
                     ЛЪЧЕЗАРА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ЛЮБЕН КИРИЛОВ РАДЕВ
                     ЛЮБЕН СТЕФАНОВ ЛАЗАРОВ
                     ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВСКИ
                     ЛЮДМИЛ АНЧЕВ ЛЮБЕНОВ
                     МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
                     МАГДАЛЕНА ЙОНКОВА КОВАЧЕВА
                     МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
                     МАРИАНА КРЪСТЕВА НЕНОВА
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА ИГНАТОВА
                     МАРИЙКА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
                     МАРИН ТОДОРОВ МИЛКОВ
                     МАРИНА НИКОЛАЕВА ДЖАНТОВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА МАТЕВА
                     МАРИЯ ДАНЧЕВА ЛАЗАРОВА
                     МАРИЯ ДИМЧЕВА КОКОШАРОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА СЪБЧЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     МАРИЯ КОСТАДИНОВА КРЪСТЕВА
                     МАРИЯ КЪНЕВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИЯ МИЛЧЕВА ИЛИЕВА
                     МАРИЯ МИРОСЛАВОВА МИНКОВА
                     МАРИЯ МИХОВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ ПЕНКОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЯ ПЕНКОВА СТЕФАНОВА
                     МАРИЯ ПЕТКОВА БОЕВСКА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА ЛАЛЕВА
                     МАРИЯ РАДЕВА СЪБЕВА
                     МАРИЯ СИМЕОНОВА ДАМЯНОВА
                     МАРИЯ СТАНЕВА ДЕЛИЙСКА
                     МАРИЯ СТЕФАНОВА СОМЛЕВА
                     МАРИЯ СТОЙЧЕВА МИХОВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА ЙОНКОВА
                     МАРИЯ СЪБЧЕВА ЛАЛЕВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА КУКЕНСКА
                     МАРИЯ ЦОНКОВА НАЧЕВА
                     МАРИЯ ЦОЧЕВА КОВАШКА
                     МАРИЯН ПЕНКОВ МАРИНОВ
                     МАРИЯН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
                     МАРИЯНА ЛАЛЕВА МИТОВА
                     МАРИЯНА МАРИНОВА МИНКОВА
                     МАРИЯНКА КРЪСТЕВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИЯНКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
                     МАРКО ПЕНОВ ПЕНОВ
                     МАРТИН ЕЛЕНКОВ ГЪЛЪБОВ
                     МАРТИН МАРТИНОВ АНТОНОВ
                     МАРТИН МИРОСЛАВОВ МИНКОВ
                     МАРТИН ПЕТКОВ КОВАШКИ
                     МАРТИН ТИХОМИРОВ КУКЕНСКИ
                     МАРТИН ТОТЕВ ИВАНОВ
                     МАТЕЙ АНГЕЛОВ МАТЕВ
                     МАТЬО ДИМИТРОВ МАТЕВ
                     МАТЬО НУНЕВ ТОДОРОВ
                     МАТЮ НЕНОВ МАТЕВ
                     МАЯ ПЕНКОВА МИЧЕВА
                     МАЯ ПЕТРОВА НЕНОВА
                     МИЛЕНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     МИЛЕНА РАЙЧЕВА ПЕНКОВА
                     МИЛКА ЛАЛЕВА ДЕЛИЙСКА
                     МИЛЧО МИЧЕВ ИЛИЕВ
                     МИЛЧО РУМЕНОВ МИНЧЕВ
                     МИНКА ДРАГИЕВА ТОТЕВА
                     МИРОСЛАВ ДАНЧЕВ СТОЕВ
                     МИРОСЛАВ ЛАЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     МИРОСЛАВ МИТКОВ МИНКОВ
                     МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВ КУКЕНСКИ
                     МИРОСЛАВ НИКОЛОВ МАРКОВ
                     МИРОСЛАВ ПЕТЪРЧОВ ПЕТРОВ
                     МИРОСЛАВ ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ
                     МИРОСЛАВ РАДОМИРОВ ХРИСТОВ
                     МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
                     МИРОСЛАВ ХРИСТОВ ТИНКОВ
                     МИРОСЛАВ ЦОЧЕВ МАРИНОВ
                     МИРОСЛАВА ВЕЛИЧКОВА ПЕНКОВА
                     МИРОСЛАВА СВЕТОМИРОВА МИРЧЕВА
                     МИТА ДОЧЕВА ПЕТКОВА
                     МИТА СЪБЕВА ВАСИЛЕВА
                     МИТКО ВЪЛКОВ МИТЕВ
                     МИТКО МАЛЧЕВ СЪБЧЕВ
                     МИТКО МИНКОВ ЙОНКОВ
                     МИТКО ПЕНКОВ ЛАЛЕВ
                     МИТО ИВАНОВ МИТОВ
                     МИХАИЛ МАТЕВ КУКЕНСКИ
                     МИХАИЛ СТАЙКОВ ХРИСТОВ
                     МИХАИЛ СТОЯНОВ МИРЧЕВ
                     МИХАИЛ СЪБЕВ МИХАЙЛОВ
                     МИХО ВАСИЛЕВ КУКЕНСКИ
                     МИХО ИЛЕВ КОЛЧЕВСКИ
                     МИХО СТЕФАНОВ КОЛЕВ
                     МЛАДЕН МАРИНОВ МАРКОВ
                     МЛАДЕН ХРИСТОВ МИХОВ
                     МЛАДЕНА ГЕОРГИЕВА КОВАЧЕВА
                     МОМЧИЛ ДАМЯНОВ ТОТЕВ
                     МОША НЕДЯЛКОВА ВАСИЛЕВА
                     НАДЕЖДА ЗАХАРИЕВА ЯНКОВА
                     НАДКА НАЧЕВА БОГОСЛОВА
                     НАНКО ТОДОРОВ НАНКОВ
                     НАЧО СТЕФАНОВ БОГОСЛОВ
                     НЕВЕНКА СТЕФАНОВА БОГОСЛОВА
                     НЕВЯНА ТОДОРОВА СОМЛЕВА
                     НЕДА ИВАНОВА СЪБЧЕВА
                     НЕДА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
                     НЕДА ТОДОРОВА МИХОВА
                     НЕДА ЦОНКОВА СТЕФАНОВА
                     НЕДКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
                     НЕЛИ ВЛАДИМИРОВА ЦОНКОВА
                     НЕЛИ КЪНЧЕВА СЪБЧЕВА
                     НЕЛИНА РАДОСЛАВОВА ТОТЕВА
                     НЕНКА ЦВЕТКОВА ПЕТРОВА
                     НЕНО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     НЕРИМАН МЕХМЕД ТАЛИБ
                     НИКОЛА ДУКОВ МИХАЙЛОВ
                     НИКОЛА СЪБЧЕВ ЦОЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
                     НИКОЛАЙ МАРИНОВ ДЖАНТОВ
                     НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ
                     НИКОЛАЙ ТОТЕВ НЕНОВ
                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ МИХОВ
                     НИКОЛАЙ ЦОНКОВ КОЕВ
                     НИКОЛЕТА МИЛЧЕВА МИНЧЕВА
                     НИКОЛИНА ЖИВКОВА СТЕФАНОВА
                     ПАВЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ПАВЕЛ РАДОСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
                     ПАВЛЕТКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ПАВЛИН ВЕЛИЧКОВ ПЕНКОВ
                     ПАВЛИН ГЕОРГИЕВ СЪБЕВ
                     ПАВЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ПАВЛИНА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
                     ПАВЛИНКА НИСТОРОВА СЪБЧЕВА
                     ПАВЛИНКА ПЕТКОВА МИРЧЕВА
                     ПАРАШКЕВИЦА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ПЕНА ЗЛАТЕВА КИСЬОВА
                     ПЕНА КУЕВА ИЛЕВА
                     ПЕНА ЛАЗАРОВА ПЕТКОВА
                     ПЕНА ЯНКОВА АНГЕЛОВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕНКА МИНКОВА КАЛАЙДЖИЕВА
                     ПЕНКА ПЕТРОВА КАСЪРОВА-ГЕОРГИЕВА
                     ПЕНКА СТЕФАНОВА ЦОНКОВА
                     ПЕНКА ТОТЕВА ЖАБИЛОВА
                     ПЕНКО ИЕРЕМИЕВ ПЕНКОВ
                     ПЕНКО ЛАЛЕВ ПЕНКОВ
                     ПЕНКО МИТЕВ ЛАЛЕВ
                     ПЕНКО НИКОЛОВ БЕГЛИКЧИЕВ
                     ПЕНКО ПЕТРОВ БОЕВСКИ
                     ПЕНКО СТОЯНОВ ПЕТКОВ
                     ПЕНКО СЪБЕВ БУКАРЕВ
                     ПЕПА ТОДОРОВА ВЪЛКОВА
                     ПЕТКО ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТКО ВЪЛКОВ ЦОНЕВСКИ
                     ПЕТКО ИЛЕВ ПЕТКОВ
                     ПЕТКО ЙОНКОВ КОВАЧЕВ
                     ПЕТКО МАРИНОВ ДЕЛИЙСКИ
                     ПЕТКО МАТЕВ ИЛЕВ
                     ПЕТКО ПЕТКОВ КОСТОВ
                     ПЕТКО СТЕФАНОВ СОМЛЕВ
                     ПЕТКО ХРИСТОВ КОВАШКИ
                     ПЕТКО ХРИСТОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТРАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     ПЕТРАНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ БАКЪРДЖИЕВ
                     ПЕТЪР ДОНКОВ СЪБЧЕВ
                     ПЕТЪР МАРИНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ ИВАНОВ
                     ПЕТЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ПЕТЯ МИНКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕША ДИМИТРОВА СОМЛЕВА
                     ПЕША СТЕФАНОВА ЛАЛЕВА
                     ПЕША ТОДОРОВА МИЛЕВА
                     ПЕШКА ЛАЛЕВА ЛАЛЕВА
                     ПЛАМЕН МИТКОВ МАЛЧЕВ
                     ПЛАМЕН ПЕТКОВ ПЕТКОВ
                     ПЛАМЕН ПЕТКОВ ХРИСТОВ
                     ПЛАМЕН ТИХОМИРОВ КОЛЕВ
                     ПЛАМЕНКА МИХОВА СТЕФАНОВА
                     ПОЛЯ ДАНЕВА МАРИНОВА
                     РАДА АЛЕКСАНДРОВА ВЪТКОВА
                     РАДА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     РАДА ГЕОРГИЕВА ЛАЛЕВА
                     РАДА ДОЧЕВА КАЛАЙДЖИЕВА
                     РАДА ИЛИЕВА КЪНЧЕВА
                     РАДА КОСТОВА КУКЕНСКА
                     РАДА НИКОЛОВА ЛАЛЕВА
                     РАДИНКА САШЕВА БУКАРЕВА
                     РАДКА ПЕТКОВА ТРИФОНОВА
                     РАДОМИР ТОДОРОВ ХРИСТОВ
                     РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ
                     РАДОСЛАВ НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
                     РАДОСЛАВ НИКОЛАЕВ ТОТЕВ
                     РАДОСЛАВА ЯНКОВА МАВРОДИЕВА
                     РАДОСТИНА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТКОВА
                     РАЙНА ИВАНОВА КУКЕНСКА
                     РАЙНА ПЕНКОВА МИХОВА
                     РАЙНА ПЕНКОВА ПЕНКОВА
                     РАЙНА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА
                     РАЙЧО ПЕНКОВ ТОДОРОВ
                     РЕНЕТА МИХОВА КУКЕНСКА
                     РОСЕН АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ
                     РОСИЦА БАНКОВА КОВАЧЕВА
                     РОСИЦА ПЕНКОВА ПЕТКОВА
                     РОСИЦА ХРИСТОВА ТИНКОВА
                     РУМЯНА ВЪЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     РУМЯНА ПЕНКОВА ИЛИЕВА
                     РУМЯНА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА
                     РУСКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
                     РУСКА СТЕФАНОВА ВИТАНСКА
                     САВА ТОДОРОВ РАЙЧЕВ
                     САШО ПЕНКОВ ИВАНОВ
                     СВЕТОМИР ДАМЯНОВ МИРЧЕВ
                     СВЕТОСЛАВ ДЕШЕВ ДЕШЕВ
                     СЕВДАЛИН РОЖЕНОВ ХАДЖИЕВ
                     СЕРАФИМ БОРИСОВ СЕРАФИМОВ
                     СИЙКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СИЛВИЯ МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
                     СИЛВИЯ ТОДОРОВА МИНКОВА
                     СИЛВИЯ ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
                     СИМЕОН БОРИСОВ ПЕТРОВ
                     СИМЕОН КЪНЕВ ВАСИЛЕВ
                     СЛАВКА ДАНЕВА ТОТЕВА
                     СЛАВКА ИВАНОВА НЕНОВА
                     СНЕЖАНА ДИМЧЕВА КОКОШАРОВА
                     СНЕЖАНА ЕМИЛОВА МИХОВА
                     СНЕЖИНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
                     СОНЯ ЙОНКОВА ДРАЖЕВСКА
                     СТАНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
                     СТАНА ИЛЕВА ЦОЧЕВА
                     СТАНА МИРЧЕВА СОМЛЕВА
                     СТАНИМИР ХРИСТОВ СЪБЧЕВ
                     СТАНИСЛАВ ХРИСТОВ БОГОСЛОВ
                     СТАНИСЛАВА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
                     СТАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     СТАНКА СТЕФАНОВА ЙОНКОВА
                     СТАНКА ХРИСТОВА КУКЕНСКА
                     СТАНЧО ФИЛЕВ КОВАШКИ
                     СТЕЛА ИВАНОВА МЪНКОВА
                     СТЕЛИЯН ПЕТКОВ КОВАЧЕВ
                     СТЕФАН ДОНКОВ СЪБЧЕВ
                     СТЕФАН ЙОНКОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН КОЕВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН КРЪСТЕВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН ЛАЛЕВ ЦОЧЕВ
                     СТЕФАН МАРИЯНОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
                     СТЕФАН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАНА ВЕЛИКОВА ПЕНОВА
                     СТЕФАНА ДЯНКОВА КОВАЧЕВА
                     СТЕФАНА СТЕФАНОВА ТРИФОНОВА
                     СТЕФАНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
                     СТЕФКА КОСТОВА ТИХОВА
                     СТЕФКА ПЕТКОВА ТИХОВА
                     СТИХИЯ БЛАГОЕВА АНГЕЛОВА
                     СТОЙЧО МИЧЕВ МИЧЕВ
                     СТОЯН КРЪСТЕВ СТОЯНОВ
                     СТОЯНА КОСТАДИНОВА БАЛАБАНОВА-МИЛЕВА
                     СТОЯНКА АНЕВА БУКАРЕВА
                     СТОЯНКА ИВАНОВА КОЛЕВА
                     СЪБИ МИХАЙЛОВ СЪБЕВ
                     СЪБИН ХРИСТОВ ПЕТРОВ
                     СЪБКА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА
                     СЪБКА ИВАНОВА МИЛКОВА
                     СЪБКА ПЕТКОВА СЪБЧЕВА
                     СЪБЧО ИЛИЕВ ЛАЛЕВ
                     ТАНЕР АНТОНОВ МАРИНОВ
                     ТАНЯ БОРИСОВА СЕРАФИМОВА
                     ТАНЯ МАТЕВА ДИМИТРОВА
                     ТАНЯ СТЕЛИЯНОВА КОВАЧЕВА
                     ТАТЯНА ИЛИЕВА КОЛЕВА
                     ТАТЯНА ЛАЗАРОВА ТРИФОНОВА
                     ТАТЯНА МИХОВА ЯКИМОВА
                     ТЕОДОР ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ТЕОДОРА ЖЕЛЯЗКОВА КОВАЧЕВА
                     ТЕОДОРА ТИХОМИРОВА КЪНЧЕВА
                     ТЕОДОРА ХРИСТОВА ЛАЛЕВА
                     ТИНКА КИРИЛОВА СОМЛЕВСКА
                     ТИХОМИР АХМЕД МЕХМЕД
                     ТИХОМИР ДАМЯНОВ ТОТЕВ
                     ТИХОМИР КЪНЧЕВ СТЕФАНОВ
                     ТИХОМИР МАРИНОВ МИЛКОВ
                     ТИХОМИР МИТКОВ МИНКОВ
                     ТИХОМИР МИХАЙЛОВ КУКЕНСКИ
                     ТИХОМИР ПЕНКОВ КОЛЕВ
                     ТИХОМИР ПЕНКОВ ТИХОВ
                     ТИХОМИР РАДОМИРОВ ХРИСТОВ
                     ТИХОМИР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     ТИХОМИР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ТИХОМИРА ЦОНКОВА ВЪЛКОВА
                     ТОДОР НИКОЛОВ ДАМЯНОВ
                     ТОДОР ТОШКОВ НАНКОВ
                     ТОДОР ХРИСТОВ ПЕТКОВ
                     ТОМИСЛАВ СТОЙЧЕВ МИЧЕВ
                     ТОТА ИВАНОВА ЛАЛЕВА
                     ТОТА КОЛЕВА ХРИСТОВА
                     ТОТА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     ТОТА ХРИСТОВА ЦОНЕВСКА
                     ТОТА ЦОНКОВА ХРИСТОВА
                     ТОТКА НУНЕВА БОЕВСКА
                     ТОТКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
                     ТОТКА ТОДОРОВА МИЧЕВА
                     ТОТКА ХРИСТОВА КЪНЧЕВА
                     ТОТЮ МИТЕВ ИВАНОВ
                     ТОТЮ НЕНОВ НЕНОВ
                     ХРИСТИНА ДАНЕВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ЛАЛЕВА
                     ХРИСТИНА МАРИНОВА БУКАРЕВА
                     ХРИСТИНА МИТКОВА ЛАЛЕВА
                     ХРИСТИНА ХРИСТОВА ИЛИЕВА
                     ХРИСТИЯНА ВЕЛИЧКОВА ПЕНКОВА
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ЙОНКОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ПЕТКОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО СТЕФАНОВ БОГОСЛОВ
                     ХРИСТО СТЕФАНОВ ЛАЗАРОВ
                     ХРИСТО СТОЯНОВ СЪБЧЕВ
                     ХРИСТО ТИХОМИРОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ТОДОРОВ ЛАЛЕВ
                     ХРИСТО ХРИСТОВ МИХОВ
                     ХРИСТО ХРИСТОВ ПУНЧЕВ
                     ХРИСТО ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
                     ХРИСТО ХРИСТОВ ТИТЮЗОВ
                     ЦВЕТАН ИВАНОВ ЙОСИФОВ
                     ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА БАЗИРГЯНОВА
                     ЦВЕТОЗАР СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
                     ЦВЕТОМИРА ЦОНКОВА ВЪЛКОВА
                     ЦЕНКА ВЕЛИЧКОВА ЦАНКОВА
                     ЦЕНКА ВИКТОРОВА МИНЧЕВА
                     ЦЕНКА ИВАНОВА ТИТЮЗОВА
                     ЦЕНКА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВСКА
                     ЦОНА ИВАНОВА БАКЪРДЖИЕВА
                     ЦОНА ИВАНОВА ЧОЛАКОВА
                     ЦОНА МАРКОВА БОГОСЛОВА
                     ЦОНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     ЦОНКО БОЯНОВ ЦОНКОВ
                     ЦОНКО ИЛИЕВ КОСТОВ
                     ЦОНКО ПЕТРОВ НАНКОВ
                     ЦОНКО ТОТЕВ ВЪЛКОВ
                     ЦОЧО ВАСИЛЕВ ЦОЧЕВ
                     ЮЛИЯН АНЧЕВ МАРИНОВ
                     ЯКИМ ИЛИЕВ ЯКИМОВ
                     ЯНИСЛАВА БОЙКОВА МИТЕВА
                     ЯНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: