Избирателен списък - Секция № 001 - кв.Център

Дата на публикуване: 12.09.2019 13:30
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

                            (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ОБЛАСТ ЛОВЕЧ   ОБЩИНА АПРИЛЦИ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.АПРИЛЦИ
         КМЕТСТВО Ново село   СЕКЦИЯ № 001
         Адрес на избирателната секция "Площад Априлско възстание"

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АДЕЛИНА ЕЛЕНКОВА МАРИНОВА-БАЛДЖИЕВА
                     АДРИАНА АЛЬОШЕВА ХРИСТОВА
                     АНА ИЛИЕВА БАЛЕВСКА
                     АНА КОЛЕВА ВЪЛКОВА-ПЕЛОВА
                     АНА МАРИНОВА ИВАНОВА
                     АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ЛАМБРОВ КЕРЕЗОВ
                     АНДРЕЙ ИВАНОВ БЕЛЯЕВ
                     АНДРЕЯ ДИМИТРОВ БАКОВ
                     АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ДИМОВА
                     АНЕТА ДИМИТРОВА КОКОШАРОВА
                     АНЕТА СПАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     АНИТА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
                     АНКА МАРКОВА СЪБЕВА
                     АННА СЪБКОВА БАЛДЖИЕВА
                     АНТОНИО ВЕСЕЛИНОВ ЦОЧЕВ
                     АНТОНИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     АНЬО БОЯНОВ ДИМОВ
                     АНЮ ТОТЕВ ДРЪНДЕВ
                     АТАНАС ДИМОВ ДИМОВ
                     АТАНАС ДИМОВ ШЕНЕВСКИ
                     АТАНАСКА АНДОНОВА КОЛЕВА
                     АТАНАСКА ТРИФОНОВА ЙОНЧЕВА
                     БАНКО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     БЕЛОСЛАВА СЛАВЧЕВА ХРИСТОВА
                     БИСТРА СЪБЧЕВА ТОПАЛОВА
                     БОГДАНА БОГОМИЛОВА ИВАНОВА
                     БОГОМИЛ СТАНЕВ СПАСОВ
                     БОЖИДАР ЛАЗАРОВ ПОПСКИ
                     БОНА ИВАНОВА КАСАЛИЙСКА
                     БОНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     БОНКА НИКОЛОВА МИХОВА
                     БОРИСЛАВ ПЕНЧЕВ ИВАНОВ
                     БОРЯН ИЛИЕВ ДРАГАНОВСКИ
                     БОРЯНА СПАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     БОЯН АНЕВ ДИМОВ
                     ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВРАЧОВСКИ
                     ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ШИПКОВЕНСКИ
                     ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
                     ВАЛЕНТИНА МАРИНЧЕВА ДИМИТРОВА
                     ВАЛЕРИЯ ДЕНЧЕВА МАНЕВА
                     ВАЛЕРИЯ ТОШКОВА ТОПАЛОВА
                     ВАНИНА ПАНТАЛЕЕВА МИХАЙЛОВА
                     ВАСИЛ ЙОНКОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ ПЕТРОВ ВАРЧЕВ
                     ВАСИЛЕНА ТИХОМИРОВА ЦАНКОВА
                     ВАСКО СТЕФАНОВ РАДЕВ
                     ВЕЖЕН ЕВГЕНИЕВ ЕНЧЕВ
                     ВЕЛИКА НИКОЛОВА ПАШОВА
                     ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ВЕЛИЧКА МИХАЙЛОВА ПЕТКОВА
                     ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ЩЪРБАНОВА
                     ВЕЛИЧКА СПАСОВА КОРАБОВА
                     ВЕЛИЧКО КОЛЕВ СВИЛАНСКИ
                     ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА ВИТАНОВА
                     ВЕСЕЛА ИВАНОВА ТЪРНОВСКА
                     ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ НАНКОВ
                     ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     ВЕСЕЛИН КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ
                     ВЕСЕЛИН ЦОНКОВ НЕДЕВСКИ
                     ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
                     ВЕСЕЛИНА КРАСИМИРОВА МИЛИКИНА
                     ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ИВАНОВА
                     ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ БАЛДЖИЕВ
                     ВРЪБКА ВЪРБАНОВА КОЛЕВА
                     ВЪЛЧО СТЕФАНОВ ЙОНКОВ
                     ГАЛИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     ГАЛИНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА-ПАЧНИКОВА
                     ГАЛЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА
                     ГАЛЯ ЦОНЕВА ВРАЧОВСКА
                     ГАНА НАНКОВА КОЛЕВСКА
                     ГАНА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАНКА КЪНЧЕВА ДРЪНДЕВА
                     ГАНКА ЦЕЛОВА ДИМИТРОВА
                     ГЕНАДИ ДАНОВ ПАЦОВСКИ
                     ГЕНОВЕВА ДРАГОМИРОВА ДРАГНЕВА
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     ГЕОРГИ МАРКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ МИНКОВ ГЕНЕВСКИ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ СЪБЧЕВ САВОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ЦАНКОВ РОБСКИ
                     ГЕРГАНА ИВАНОВА ПАСПАЛЕВА
                     ГЕРГАНА КОЛЕВА ХРИСТОВА-РАБЧЕВА
                     ГИНКА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА
                     ГИНКА ЛАЛЕВА ПАСПАЛЕВА
                     ДАНА СЪБЧЕВА ПАВЛЕВА
                     ДАНАИЛ МАРИНОВ ИВАНОВ
                     ДАНАИЛ МИХОВ ПАВЛЕВ
                     ДАНАИЛ НЕШЕВ МАТЕВ
                     ДАНАИЛ ПЕТРОВ СПАСОВ
                     ДАНАИЛ ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
                     ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ
                     ДАНИЕЛА МИХАЙЛОВА ПЕТКОВА
                     ДАНЧО КОЛЕВ ДОЧЕВ
                     ДАНЧО ХРИСТОВ ДРАГНЕВ
                     ДАНЬО ГЕОРГИЕВ БАКЪРДЖИЕВ
                     ДАРИН КРЪСТЕВ ГЕНЕВСКИ
                     ДАРИН ЦЕНКОВ КАРАПИРЕВ
                     ДАРИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     ДАЯНА ВЕСЕЛИНОВА НАНКОВА
                     ДЕНИЦА АТАНАСОВА ДОНЧЕВСКА
                     ДЕНИЦА ВАЛЕНТИНОВА ГРИГОРОВА
                     ДЕНИЦА ЛЪЧЕЗАРОВА НИКОЛОВА
                     ДЕНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     ДЕНЧО ЙОРДАНОВ МАНЕВ
                     ДЕСИСЛАВА БОЖИДАРОВА РАДЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ДЕСИСЛАВА ДОНЧЕВА ИВАНОВА
                     ДЕСИСЛАВА РАДОСТИНОВА МИРЧЕВА
                     ДЖУЛИЯ НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
                     ДИАНА ТОДОРОВА ЙОНЧЕВА
                     ДИМИТРИНА ПЕНКОВА БОЯДЖИЕВА
                     ДИМИТРИНКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
                     ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ РАБЧЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОТЕВСКИ
                     ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ ЙОНКОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДРАГАНОВСКИ
                     ДИМИТЪР КИРИЛОВ КОКОШАРОВ
                     ДИМИТЪР КРЪСТЕВ КОВАЧЕВ
                     ДИМИТЪР КЪНЧЕВ ИЛИЕВ
                     ДИМИТЪР МАКСИМОВ ПЕЛОВ
                     ДИМИТЪР НАНКОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ТОТЕВ ДРЪНДЕВ
                     ДИМО АТАНАСОВ ШЕНЕВСКИ
                     ДИМО СТЕФАНОВ ДИМОВ
                     ДИМО ТОДОРОВ ДИМОВ
                     ДИЯН КРЪСТЕВ ЦАНКОВ
                     ДОБРИН ЛАЗАРОВ ТЪРНОВСКИ
                     ДОНКА ДИМОВА КОЛЕВА
                     ДОНКА ИВАНОВА ЧОРБАДЖИЙСКА
                     ДОНКА КИРИЛОВА КОКОШАРОВА
                     ДОНКА КИРИЛОВА ХРИСТОВА
                     ДОНКА СТЕФАНОВА ДИМОВА
                     ДОНЧО ЙОНКОВ СТОЙНОВ
                     ДОНЧО ХРИСТОВ ПАЧНИКОВ
                     ДОРОТЕЯ МАРИНЧЕВА ДИМИТРОВА
                     ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ ДРАГНЕВ
                     ДРАГОМИР ЦВЕТКОВ БАЛЕВСКИ
                     ЕВГЕНИЙ ДИМИТРОВ ЗДРАВКОВ
                     ЕЛЕНА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА
                     ЕЛЕНА ПЕТКОВА КОЛЕВА
                     ЕЛЕНА ПЕТРОВА ДРАГАНОВСКА
                     ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА РАДЕВА
                     ЕЛКА ЙОНКОВА ДИМОВА
                     ЕМИЛ ДОНЧЕВ МИРЧЕВ
                     ЕМИЛ КОСТОВ ЦВЕТАНОВ
                     ЕМИЛ МИНКОВ ЙОНЧЕВ
                     ЗЛАТАН МИХОВ ДИМОВ
                     ЗЛАТИНКА КОЛЕВА БАЛДЖИЕВА
                     ЗЛАТКА МИНКОВА ЙОНКОВА
                     ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ЙОНКОВ
                     ЗОРНИЦА АЛЬОШЕВА МОМЧИЛОВА
                     ЗОРНИЦА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА
                     ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
                     ИВАЙЛО ИВАНОВ СТЕФАНОВ
                     ИВАЙЛО ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ИВАЙЛО ПЕНЕВ ПЕТКОВ
                     ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАЛИН СЛАВОВ СЛАВОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     ИВАН БОРИСОВ ВРАЧОВСКИ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЕМИЛОВ МИРЧЕВ
                     ИВАН ИГНАТОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ДРАГАНОВСКИ
                     ИВАН ЙОНКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН КРЪСТЕВ ЦОНЕВСКИ
                     ИВАН ЛАЛЕВ ТОТЕВ
                     ИВАН МАРИУС ИВАНОВ
                     ИВАН МАТЕВ СТЕФАНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ БАЛДЖИЕВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ЙОНКОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ПАСПАЛЕВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ЙОНКОВ
                     ИВАН ХРИСТОВ БОГОСЛОВ
                     ИВАН ХРИСТОВ КОЛЕВСКИ
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
                     ИВАНКА ДАНЧЕВА БАКЪРДЖИЕВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА КАСАЛИЙСКА
                     ИВАНКА ИЛИЕВА ГЕНЕВСКА
                     ИВАНКА МАРКОВА ДИМИТРОВА
                     ИВАНКА ПЕНКОВА НИКОЛКОВА
                     ИВАНКА ПЕТКОВА ДИМОВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА КОЕВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА СЪБЧЕВА
                     ИВАНКА СТОЙКОВА ДИМИТРОВА
                     ИВАНКА ТОДОРОВА ЗАГОРЧЕВА-ШИПКОВЕНСКА
                     ИВАНКА ТОТЕВА ИВАНОВА
                     ИВАНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     ИВАНКА ЦАЧЕВА ХВАЛЕВСКА
                     ИВАНКА ЦОЧЕВА МАРИНОВА
                     ИВЕЛИН СЛАВЧЕВ ХРИСТОВ
                     ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА
                     ИВО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИГНАТ ИВАНОВ ИГНАТОВ
                     ИЛИАНКА ИВАНОВА РАДЕВА
                     ИЛИНКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
                     ИЛИЯ ИВАНОВ ДРАГАНОВСКИ
                     ИЛИЯ КЪНЕВ ИВАНОВ
                     ИЛИЯ ПЕТКОВ ДРАГАНОВСКИ
                     ИЛИЯ СТЕФАНОВ АТАНАСОВ
                     ИЛИЯН АНДРЕЕВ БЕЛЯЕВ
                     ИЛОНКА МИНКОВА БОЯНОВА
                     ИРА МИЛКОВА ЙОНЧЕВА
                     ИРЕНА ЦОНЕВА ЧОРБАДЖИЙСКА
                     ИРИНА ПЕНКОВА НАНКОВА
                     ИРИНА ЦОНКОВА ВАЧКОВА
                     ИСКРЕНА МИЛЧЕВА ХРИСТОВА
                     ИЧКО КОЕВ ХРИСТОВ
                     ЙОАНА ЙОНКОВА ПЕТРОВА
                     ЙОВА МИХАЙЛОВА ПОПСКА
                     ЙОВКА ЛАЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ЙОВКА МАРИНОВА ЦАКОВА
                     ЙОВКА ХРИСТОВА ЦАНКОВА
                     ЙОНЕТА АНГЕЛОВА БАНКОВА
                     ЙОНЕТА ВАСИЛЕВА КОЛЕВСКА-МИЧЕВА
                     ЙОНКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
                     ЙОНКА ХРИСТОВА МИНКОВА
                     ЙОНКА ХРИСТОВА НАНКОВА
                     ЙОНКА ЦОЧЕВА ПЕТКОВА
                     ЙОНКО ГЕОРГИЕВ ЙОНКОВ
                     ЙОНКО ДАНКОВ ЙОНКОВ
                     ЙОНКО КОЛЕВ СВИЛАНСКИ
                     ЙОНКО ПЕТРОВ ЙОНКОВ
                     ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ЙОРДАН КИРИЛОВ ЛАЗАРОВ
                     ЙОСИФ ВЕСЕЛИНОВ ЙОСИФОВ
                     КАЛИНКА НИКОЛОВА ВЕЛЕВА
                     КАЛОЯН МЛАДЕНОВ ПЕЛОВ
                     КАМЕЛИЯ АНГЕЛОВА ГОСПОДИНОВА
                     КАМЕН ПЕТРОВ ЦЪРОВ
                     КАТЯ МАРИНОВА МИТКОВА
                     КЕРА МИХОВА ДАНЧЕВА
                     КЕРА НЕШЕВА ИЛИЕВА
                     КИРИЛ ДИМИТРОВ КОКОШАРОВ
                     КИРИЛ ЙОСИФОВ СОМОВ
                     КИЧКА СТЕФАНОВА ДРАГНЕВА
                     КОЛЮ МИНКОВ ШОЛЕКОВ
                     КОЛЮ ХРИСТОВ КАЛИНСКИ
                     КОНСТАНТИНКА МИХАЙЛОВА СОМЛЕВА
                     КРАСИМИР МИХОВ КРЪСТЕВ
                     КРАСИМИР НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
                     КРАСИМИР ПЕНКОВ КОЛЕВ
                     КРАСИМИР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     КРАСИМИРА ИВАНОВА ЧОРБАДЖИЙСКА
                     КРАСИМИРА КОЛЕВА МАРИНОВА
                     КРАСИМИРА МИТКОВА ПАСПАЛЕВА
                     КРАСИМИРА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     КРЕМЕНА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА
                     КРИСТИНА ДИМОВА ДИМОВА
                     КРЪСТИНА ИВАНОВА ПЕЛОВА
                     КРЪСТИНА МИХАЙЛОВА СОМОВА
                     КРЪСТИНА МЛАДЕНОВА ПЕЛОВА
                     КРЪСТЬО МИНКОВ ГЕНЕВСКИ
                     КРЪСТЮ ИВАНОВ СТЕФАНОВ
                     КРЪСТЮ ИВАНОВ ЦОЧЕВ
                     КРЪСТЮ КОСТОВ КОВАЧЕВ
                     КЪНЧО АНЕВ ТОТЕВ
                     КЪНЧО ПЕНКОВ КЪНЧЕВ
                     ЛАЗАР БОЖИДАРОВ МИЛАНОВ
                     ЛАЗАР БОРИСОВ ЙОНКОВ
                     ЛАЗАР ДОБРИНОВ ТЪРНОВСКИ
                     ЛАЗАР ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ЛАЛА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА
                     ЛАЛКА ДОНЧЕВА ВЪРБАНОВА
                     ЛАЛКА СЪБЧЕВА МИНКОВА
                     ЛИДИЯ НИКОЛОВА КЕФИРОВА
                     ЛИЛИЯ КРАСИМИРОВА КОЛЕВА
                     ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
                     ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ЦОНКОВА
                     ЛЪЧЕЗАР НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
                     ЛЮБКА МИНКОВА ПЕЧЕВА
                     ЛЮДМИЛ ЕВГЕНИЕВ ЗДРАВКОВ
                     ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ ПАСПАЛЕВ
                     ЛЮДМИЛА ГАНЧЕВА ИВАНОВА
                     ЛЮДМИЛА СТОИМЕНОВА САВОВА
                     МАГДАЛЕНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
                     МАКСИМ ДИМИТРОВ ПЕЛОВ
                     МАРГАРИТА МИХАЙЛОВА МИЛЕВА
                     МАРГАРИТА МИХОВА РАДЕВА
                     МАРГАРИТА ПЕНКОВА КОЛЕВА
                     МАРГАРИТА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА
                     МАРГАРИТА ЯКИМОВА ПЕТРОВА
                     МАРГИТ МАРИНОВА ПЕТКОВА
                     МАРИАНА РАДИОНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИН АНЕВ ДИМОВ
                     МАРИН МАРКОВ ПЕТКОВ
                     МАРИН МИЧЕВ МАРИНОВ
                     МАРИН НИСТОРОВ ПАВЛЕВ
                     МАРИН ПЕТКОВ РАДЕВСКИ
                     МАРИНКА НИКОЛОВА ПЕЕВА
                     МАРИНКА СТОЯНОВА ДЕЛИЙСКА-ХРИСТОВА
                     МАРИНЧО ДИМИТРОВ КРАЕВ
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА БОНЕВА
                     МАРИЯ БОРИСОВА РОБСКА
                     МАРИЯ БОРИСОВА СЛАВОВА
                     МАРИЯ БОРЯНОВА ДРАГАНОВСКА
                     МАРИЯ ВАСИЛЕВА ТОТЕВСКА
                     МАРИЯ ДОНЧЕВА ПАЧНИКОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ВАН ДОМЕЛЕН
                     МАРИЯ ИВАНОВА РАДЕВСКА
                     МАРИЯ ЙОНКОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА ЦЪРОВА
                     МАРИЯ КОСТОВА ЦОЛЕВСКА
                     МАРИЯ МАЛЧЕВА ЦАЧЕВА
                     МАРИЯ МАРИНОВА ДИМОВА
                     МАРИЯ МИНКОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ МИНКОВА КОВАЧЕВА
                     МАРИЯ МИХОВА КОЛЕВА
                     МАРИЯ МИЧЕВА НИКОЛОВА
                     МАРИЯ НИКИФОРОВА ШОЛЯКОВА
                     МАРИЯ НИКОЛАЕВА КОЛЕВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА ПАШОВА
                     МАРИЯ ПЕТКОВА НЕШЕВА
                     МАРИЯ ПЕТКОВА ЦОНКОВА
                     МАРИЯ РАДЕВА ПЕТКОВА
                     МАРИЯ САВОВА КАЛИНСКА
                     МАРИЯ СЪБЧЕВА ДРАГАНОВСКА
                     МАРИЯ СЪБЧЕВА КОВАЧЕВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯ ТОТЕВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ ЦОНЕВА ПЕТКОВА
                     МАРИЯ ЯНКОВА БАЛИНСКА
                     МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
                     МАРИЯНА КОЕВА ШЕНЕВСКА
                     МАРИЯНА КОЛЕВА КИСЬОВА
                     МАРКО ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
                     МАРКО ПЕТКОВ МАРКОВ
                     МАРКО СТЕФАНОВ РАДЕВ
                     МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ ШИПКОВЕНСКИ
                     МАРТИН ГЕОРГИЕВ ГЕНЕВСКИ
                     МАРТИН МОНЧЕВ ВЪРБАНОВ
                     МАРТИН НИКОЛОВ ЖАБИЛОВ
                     МАРТИН СТОЯНОВ ЩЪРБАНОВ
                     МАТЬО КИРИЛОВ БАЛДЖИЕВ
                     МАТЬО ПЕТКОВ ЩЪРБАНОВ
                     МАТЮ ПЕНКОВ ДИМИТРОВ
                     МАЯ КРЪСТЕВА ГЕНЕВСКА
                     МЕТОДИ ЖЕЛЕВ КАРАДОНОВ
                     МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     МИГЛЕНА МАРКОВА КОЕВА
                     МИЛЕН ЗЛАТАНОВ ДИМОВ
                     МИЛЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     МИЛЕН КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ
                     МИЛЕН РОСЕНОВ МИТКОВ
                     МИЛЕНА ДИМИТРОВА АСЕНОВА
                     МИЛЕНА ИВАНОВА КОЛЕВА
                     МИЛЕНА МИЛЕВА ДЕЛИЙСКА
                     МИЛКА БОЖИДАРОВА ПОПСКА
                     МИЛКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
                     МИЛКА КЪНЧЕВА КОЛЕВА
                     МИЛКА СТЕФАНОВА СВИЛАНСКА
                     МИЛКО ИВАНОВ ЙОНЧЕВ
                     МИЛКО ПЕТРОВ ЙОНКОВ
                     МИЛЧО ИВАНОВ ЙОНКОВ
                     МИЛЧО ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     МИНКА МАРИНОВА МАРКОВА
                     МИНКА НИКИФОРОВА КЪНЧЕВА
                     МИНКА ПЕТРОВА КАРААСЕНОВА
                     МИНКО МИТКОВ ЙОНКОВ
                     МИНКО ПЕНКОВ МИНКОВ
                     МИНКО САВОВ МИНКОВ
                     МИНКО САШЕВ МИНКОВ
                     МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕНЕВСКИ
                     МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     МИРОСЛАВ ЕВТИМОВ МИХАЙЛОВ
                     МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ ФЕРДИНАНДОВ
                     МИРОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ЦАНКОВ
                     МИРОСЛАВ МИХОВ МАРКОВ
                     МИРОСЛАВ ТОШКОВ ТОПАЛОВ
                     МИРОСЛАВА ХРИСТОВА КОЛЕВСКА
                     МИТА ЦОЧЕВА ДРАГНЕВА
                     МИТКО МИНКОВ ЙОНКОВ
                     МИТКО ХРИСТОВ МАРКОВ
                     МИХАЕЛА ИВАНОВА ДИМИТРОВА-ПЕНКОВА
                     МИХАЕЛА КРАСИМИРОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     МИХАИЛ ПЕТКОВ КОЛЕВ
                     МИХАИЛ СТЕФАНОВ ДИМОВ
                     МИЧКА ВЪЛОВА ЧОРБАДЖИЙСКА
                     МИЧО МИХОВ ЗАИМОВ
                     МИЧО РАДИОНОВ ЦОНКОВ
                     МЛАДЕН МАКСИМОВ ПЕЛОВ
                     МЛАДЕН ХРИСТОВ МИХОВ
                     МОНИКА ДАНАИЛОВА ПАВЛЕВА
                     МОНИКА МИЧЕВА КАРАПИРЕВА
                     МОНЧО ХРИСТОВ ВЪРБАНОВ
                     НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     НАДЕЖДА САШЕВА ИВАНОВА
                     НАНКО ПЕНКОВ НАНКОВ
                     НАНКО ХРИСТОВ НАНКОВ
                     НАТАЛИЯ САВОВА ГЕШЕВА
                     НАТАЛИЯ СТАМЕНОВА НИКОЛОВА
                     НАТАЛИЯ СТЕЛИЯНОВА ЙОНКОВА
                     НЕВЯНА СПАСОВА КРЪСТЕВА
                     НЕВЯНА СТЕФАНОВА РАДЕВА
                     НЕВЯНА ЦОНКОВА ДИМОВА
                     НЕДА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
                     НЕДА ИВАНОВА СПАСОВА
                     НЕДЕЛЯ ИВАНОВА ДИМОВА
                     НЕДЕЛЯ ХРИСТОВА БОЧЕВА
                     НЕДКА ГЕОРГИЕВА ЙОНКОВА
                     НЕДКА НИКОЛОВА ЖАБИЛОВА
                     НЕДЯЛКО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     НЕДЯЛКО ЯКИМОВ НЕДЯЛКОВ
                     НЕЛИ ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     НЕЛИЯ ХРИСТОВА ПЕТКОВА
                     НЕШО МАТЕВ НЕШЕВ
                     НИКОЛА ЕНЕВ КИПРИЛОВ
                     НИКОЛА ЙОНКОВ ХРИСТОВ
                     НИКОЛА ПЕТКОВ ПЕТКОВ
                     НИКОЛА СТОЙКОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛА ТАШЕВ КАЦАРОВ
                     НИКОЛА ТОДОРОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ДАНАИЛОВ МАТЕВ
                     НИКОЛАЙ ДАНЧЕВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НАНКОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ИЕРЕМИЕВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ МИНКОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ МИНКОВ ПЕТКОВ
                     НИКОЛАЙ НИКОЛОВ СТОЯНОВ
                     НИКОЛИНА СТЕФАНОВА ЙОНКОВА
                     НИКОЛИНА ХРИСТОВА ВЪЛКОВСКА
                     НИКОЛИНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     ПАВЕЛ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ПАВЛЕТА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА
                     ПАВЛЕТА ЦОЧЕВА ВРАЧОВСКА
                     ПАВЛИНА МАРИНОВА НЕДЯЛКОВА
                     ПАВЛИНА ЦОЧЕВА ПЕТКОВА
                     ПАРАСКЕВА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ПАРАСКЕВА ЯКИМОВА СВИЛАНСКА
                     ПАУЛИН ХРИСТОВ ЧОРБАДЖИЙСКИ
                     ПЕНА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА
                     ПЕНА ГЕОРГИЕВА МИРЧЕВА
                     ПЕНА ЙОНКОВА ПЕНКОВА
                     ПЕНА КОЛЕВА БУКАРЕВА
                     ПЕНА КОЛЕВА ПЕТРОВА
                     ПЕНА МАРИНОВА ПЕТРОВА
                     ПЕНА НИКОЛОВА СТОЙНОВА
                     ПЕНКА ЙОНКОВА МАРКОВА
                     ПЕНКА МИНКОВА МИНКОВА
                     ПЕНКА ТОДОРОВА РОБСКА
                     ПЕНКА ХРИСТОВА ДАНЧЕВА
                     ПЕНКО КОЕВ ПЕНКОВ
                     ПЕНКО МАЛЧЕВ ПЕНКОВ
                     ПЕНКО СЪБЧЕВ ПЕНКОВ
                     ПЕНЧО ПЕТРОВ ВАРЧЕВ
                     ПЕНЬО ПЕТКОВ ПЕНКОВ
                     ПЕПА КОСТАДИНОВА КОЛЕВА
                     ПЕТКО ВАСИЛЕВ КОЛЕВСКИ
                     ПЕТКО КЪНЧЕВ ПЕТКОВ
                     ПЕТКО МАРКОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТКО МАТЕВ ЩЪРБАНОВ
                     ПЕТКО НАНКОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТКО ПЕТРОВ ЦВЕТАНОВ
                     ПЕТКО САВОВ БОЯДЖИЕВ
                     ПЕТКО САВОВ БОЯДЖИЕВ
                     ПЕТКО СТОЯНОВ ЩЪРБАНОВ
                     ПЕТКО ХРИСТОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТКО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ПЕТКО ЦОНКОВ НЕДЕВСКИ
                     ПЕТРАНА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА
                     ПЕТРАНКА ЖЕЛЯЗКОВА БАКЪРДЖИЕВА
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ БАЛДЖИЕВ
                     ПЕТЪР ДАНКОВ СПАСОВ
                     ПЕТЪР ЙОНКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ЙОНКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ЦЪРОВ
                     ПЕТЪР КОСТОВ МАРКОВ
                     ПЕТЪР ЛАЗАРОВ КОЛЕВ
                     ПЕТЪР ЛАЛЕВ ТОТЕВ
                     ПЕТЪР МАТЕВ ЧОРБАДЖИЙСКИ
                     ПЕТЪР НЕДЯЛКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ПЕНКОВ МАРИНОВ
                     ПЕТЪР ПЕТРОВ СПАСОВ
                     ПЕТЯ ИЧКОВА ХРИСТОВА
                     ПЕТЯ ЦОНКОВА ХРИСТОВА
                     ПЕША ГЕОРГИЕВА ДАНЕВА
                     ПЕША ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕШКА ИВАНОВА КОВАЧЕВА
                     ПЕШКА НАЧЕВА ЙОНКОВА
                     ПЛАМЕН ВЕЛИЧКОВ СВИЛАНСКИ
                     ПЛАМЕН ДРАГОМИРОВ ДРАГНЕВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ СОМЛЕВ
                     ПЛАМЕН МАРИНОВ ГЪЛЪБОВ
                     ПЛАМЕН ПЕНКОВ ДИМИТРОВ
                     ПЛАМЕНА МАРИНОВА МАРИНОВА
                     ПЛАМЕНКА МИТКОВА МАРКОВА
                     ПОЛИНА ДИМОВА ТОДОРОВА
                     ПОЛЯ КРАСИМИРОВА КОЛЕВА
                     РАДА МАРКОВА БАКАЛОВА
                     РАДА МИХОВА КАРАМАНОВА
                     РАДА МИЧЕВА СЪБЧЕВА
                     РАДА ПЕТРОВА ЛАЛЕВА
                     РАДА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
                     РАДА СТОЙЧЕВА КОЛЕВСКА
                     РАДКА ДРАГАНОВА СТОЙНОВА
                     РАДКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
                     РАДКА СЪБЧЕВА РАНКОВСКА
                     РАДКА ХРИСТОВА ГЕНЕВСКА
                     РАДОСЛАВ КЪНЧЕВ ЦОЧЕВ
                     РАДОСТИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     РЕНЕТА ЦВЕТАНОВА МАТЕВА
                     РОСЕН СТОЯНОВ ЦАКОВ
                     РОСЕН ХРИСТОВ ЙОНКОВ
                     РОСИЦА МАРИЯНОВА КОЛЕВА
                     РУМЕН РОСЕНОВ ЦАКОВ
                     РУМЯНА ИВАНОВА ПЕНКОВА
                     РУМЯНА КОЛЕВА СЪБЧЕВА
                     РУМЯНА ПЕТКОВА БАРАХАРСКА
                     РУМЯНКА ДИМИТРОВА РУСЕВА
                     РУСА ГЪРДЕВА СТОЯНОВА
                     РУСКА ДОНКОВА ДРАГАНОВСКА
                     РУСКА ИВАНОВА БОГОСЛОВА
                     РУСКА ИВАНОВА МИЛЕВА
                     САВИ ПЕТКОВ БОЯДЖИЕВ
                     САВИ ПЕТРОВ ВАРЧЕВ
                     САШО БОЖИДАРОВ ИВАНОВ
                     САШО МИНКОВ САВОВ
                     СВЕТЛА МАЛЧЕВА МАРКОВА
                     СВЕТЛОЗАР ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ
                     СИМЕОН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
                     СИМЕОНКА МИНКОВА ДИМИТРОВА
                     СИМОНА НИКОЛАЕВА НАНКОВА
                     СЛАВА ДАНЕВА ДАНЕВА-ЙОНКОВА
                     СЛАВИ ИВАНОВ СЛАВОВ
                     СЛАВЧО ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
                     СНЕЖАНКА ЛАЗАРОВА ЦАНКОВА
                     СНЕЖАНКА МИНКОВА ДИМОВА
                     СПАСКА МИРЧЕВА ШОЛЕКОВА
                     СТАНА ХРИСТОВА САВОВА
                     СТАНИСЛАВ ДЕНЧЕВ МАНЕВ
                     СТАНКА СТЕФАНОВА ЦОНЕВСКА
                     СТАНКА ЦОНКОВА ХРИСТОВА
                     СТАНЮ ПЕНКОВ СПАСОВ
                     СТЕЛА ЙОНКОВА ВАРЧЕВА
                     СТЕЛИЯН МАРКОВ РАДЕВ
                     СТЕЛИЯНА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
                     СТЕФАН ВЕЛИЧКОВ СВИЛАНСКИ
                     СТЕФАН ДИМИТРОВ ВЪЛЕВ
                     СТЕФАН ДОНЧЕВ ДРАГАНОВСКИ
                     СТЕФАН ИЛИЕВ ВИТАНОВ
                     СТЕФАН МИХОВ ДИМОВ
                     СТЕФАН ПЕТРОВ ЙОНКОВ
                     СТЕФАН СПАСОВ МИТКОВ
                     СТЕФАН СТЕФАНОВ ПАШОВ
                     СТЕФАН СЪБЧЕВ СТОЯНОВ
                     СТЕФАН ХРИСТОВ БАЛДЖИЕВ
                     СТЕФАН ЦОЧЕВ КОЛЕВ
                     СТЕФАНА ИЛИЕВА БЕЛЯЕВА
                     СТЕФАНА КОЛЕВА ДОЧЕВА
                     СТЕФАНА ХРИСТОВА КЕРЕЗОВА
                     СТЕФАНА ХРИСТОВА ПОПСКА
                     СТЕФКА БЛАГОЕВА СТЕФАНОВА
                     СТЕФКА ЙОСИФОВА ЙОВЕВСКА
                     СТЕФКА МИТКОВА ЙОНКОВА
                     СТЕФКА ЦОНКОВА КРАЕВА
                     СТЕФКА ЯКИМОВА АНГЕЛОВА
                     СТИЛИЯН ТОДОРОВ ПЕТРОВ
                     СТИХИЯ ТОНЕВА БАЛКАНСКА
                     СТОЙКА НОНЕВА ВИТАНОВА
                     СТОЙКО КОЛЕВ ХРИСТОВ
                     СТОЙЧО ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
                     СТОЯН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     СТОЯН ПЕТКОВ ЩЪРБАНОВ
                     СТОЯН ХРИСТОВ ДЕЛИЙСКИ
                     СТОЯНА ПЕНКОВА ВАСИЛЕВА
                     СТОЯНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     СТОЯНКА СТЕФАНОВА НЕДЕВСКА
                     СТОЯНКА ХРИСТОВА ЦОНКОВА
                     СЪБА КИРИЛОВА БАЛДЖИЕВА
                     СЪБИ ГЕОРГИЕВ СЪБЕВ
                     СЪБЧО ГЕОРГИЕВ САВОВ
                     СЪБЧО ИВАНОВ СЪБЧЕВ
                     СЪЛЗИЦА СЪБЧЕВА САВОВА
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ТАНЯ ЮЛИЯНОВА ДРАГАНОВСКА
                     ТАТЯНА ДИМИТРОВА ЗАИМОВА
                     ТАТЯНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     ТАТЯНА НИКОЛОВА КОЛЕВА
                     ТЕМЕНУЖКА ПЕНКОВА САВОВА
                     ТЕОДОР НИКОЛОВ ХРИСТОВ
                     ТЕОДОР ХРИСТОВ БАЛДЖИЕВ
                     ТЕОДОР ЦВЕТОСЛАВОВ ЦАНКОВ
                     ТЕОДОРА БАНКОВА КОВАЧЕВА
                     ТЕОДОРА МИРОСЛАВОВА ИВАНОВА
                     ТЕОДОРА СТАНЕВА ПЕНКОВА
                     ТЕРЕЗА НИКОЛОВА ЖАБИЛОВА
                     ТИХОМИР ВАСИЛЕВ ЙОНКОВ
                     ТОДОР БАНКОВ ХРИСТОВ
                     ТОДОР ДИМОВ ПЕНКОВ
                     ТОДОР ЕМИЛОВ ЗАНКОВ
                     ТОДОР КЪНЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР НИКОЛОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОРА ХРИСТОВА ГЪРЧЕВА
                     ТОДОРИНА САВОВА ИВАНОВА
                     ТОДОРИНКА ВЪЛЧЕВА БАЛДЖИЕВА
                     ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ПАЧНИКОВА
                     ТОДОРКА НИКОЛОВА ПЕНКОВА
                     ТОТА НАНКОВА ДЕЛИЙСКА
                     ТОТА ПЕТКОВА АТАНАСОВА
                     ТОТА ТАНЕВА КЪНЕВА
                     ТОТКА ДОЧЕВА КОКОШАРОВА
                     ТОТКА СТЕФАНОВА ПАШОВА-ПЕТКОВА
                     ТОТКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
                     ТОТКА ХРИСТОВА ПОПСКА
                     ТОШКО МАТЕВ ТОПАЛОВ
                     ХРИСТЕНА РОСЕНОВА ЙОНКОВА
                     ХРИСТИАН ВЕСЕЛИНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТИНА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА
                     ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА БЛИЗНАКОВА
                     ХРИСТИНА КОСТОВА КИРОВА
                     ХРИСТИНА МИРОСЛАВОВА ИВАНОВА
                     ХРИСТИНА МИХАИЛОВА КИСЬОВА
                     ХРИСТИНА ТОДОРОВА ПЕНКОВА
                     ХРИСТО ВЕНКОВ ПЕТКОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ САВОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЧОРБАДЖИЙСКИ
                     ХРИСТО ДАНЧЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ДИМОВ ДИМОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ БАЛДЖИЕВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ КОЛЕВСКИ
                     ХРИСТО ЛАЗАРОВ ГЕШЕВ
                     ХРИСТО МАРКОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО МИЛЕНОВ ДАНЧЕВ
                     ХРИСТО МИХОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ПАУЛИНОВ ЧОРБАДЖИЙСКИ
                     ХРИСТО ПЕТКОВ ПЕТКОВ
                     ХРИСТО ПЕТКОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ПЕТКОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ПЕТРОВ МАРЕКОВ
                     ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО СТЕФАНОВ ПАШОВ
                     ХРИСТО СТОЯНОВ ДЕЛИЙСКИ
                     ХРИСТО ЦОНКОВ ДЕЛИЙСКИ
                     ЦАНКО КЪНЧЕВ ЦАНКОВ
                     ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА ДРАГНЕВА
                     ЦВЕТЕЛИН МАТЕВ ДИМИТРОВ
                     ЦВЕТОМИР АТАНАСОВ ШЕНЕВСКИ
                     ЦВЕТОМИР МАРИНОВ МАРИНОВ
                     ЦВЕТОМИРА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЦВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ РОБСКИ
                     ЦВЯТКО ДАНОВ БАЛЕВСКИ
                     ЦЕЛО АВРАМОВ ИВАНОВ
                     ЦЕНКА АТАНАСОВА ЛАЗАРОВА
                     ЦЕЦКА ПЕТРОВА КОЛЕВА
                     ЦОНА ДОБРЕВА ВИТАНОВА
                     ЦОНА ПЕШЕВА ИВАНОВА
                     ЦОНКА МИХАЙЛОВА ГОРНЕНСКА
                     ЦОНКА ПЕТКОВА ДРАГАНОВСКА
                     ЦОНКО ВАЧКОВ ЦОНКОВ
                     ЦОНКО ПЕНКОВ НЕДЕВСКИ
                     ЦОНЬО ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ
                     ЦОНЬО ИВАНОВ ЧОРБАДЖИЙСКИ
                     ЦОЧО СТЕФАНОВ КОЛЕВ
                     ЮЛИЯНА СТОЙЧЕВА МАНЕВА

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: