Избирателен списък - Секция № 004 - кв.Зла река

Дата на публикуване: 12.09.2019 13:35
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

                            (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ОБЛАСТ ЛОВЕЧ   ОБЩИНА АПРИЛЦИ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.АПРИЛЦИ
         КМЕТСТВО Зла река   СЕКЦИЯ № 004
         Адрес на избирателната секция "площад Марин Сяров"

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АНА МИРЧЕВА ПЕНКОВА
                     АНГЕЛ ВЪЛЕВ ПАЧЕВ
                     АНГЕЛ МАРИНОВ ИЛИЕВ
                     АНЕТА ДИМИТРОВА ЙОНКОВА
                     АНЕТА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     АНЕТА ИГНАТОВА ЖАБИЛОВА
                     АНКА ДОБРЕВА БАНКОВА
                     АНКА ЙОНКОВА ИЛИЕВА
                     АТАНАСКА МАРКОВА ПЕНКОВА
                     БАНКО ИВАНОВ БАНКОВ
                     БАНКО НАЧЕВ БАНКОВ
                     БИСЕР ПЕНКОВ ПЕНКОВ
                     БЛАГОЙ ЙОНКОВ БЛАГОЕВ
                     БОГДАН БОЯНОВ ЦОЧЕВ
                     БОГДАН СЪБЕВ ХРИСТОВ
                     БОЖИЙКА ГЕОРГИЕВА ВЛАШКА
                     БОНА МАРИНОВА ДРУСЛЕВА
                     БОРЯНА ГЕОРГИЕВА СЪБЕВА
                     БОЯН БАНКОВ ЦОЧЕВ
                     БОЯН ВАСИЛЕВ САВОВ
                     ВАЛЕНТИН ДОЧЕВ ЦОЧЕВ
                     ВАНЯ МАРИНОВА ИВАНОВА
                     ВАНЯ ПЕТКОВА СЪБЧЕВА
                     ВАНЯ ХРИСТОВА СОМОВА
                     ВАСИЛ БОЯНОВ САВОВ
                     ВАСИЛ ЛИДИЕВ АТАНАСОВ
                     ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ ПЕНКОВ ДИМОВ
                     ВАСИЛ СТОЙЧЕВ КОЛЕВ
                     ВАСИЛКА ЙОНКОВА КУЗЕВА
                     ВЕЛИКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     ВЕЛИКА ТОТЕВА ТОПАЛОВА
                     ВЕЛИЧКА МАРИНОВА ЧЕРДОНЕВА
                     ВЕЛИЧКА МИХОВА ПЕНКОВА
                     ВЕЛИЧКО ВАСИЛЕВ ПЕНКОВ
                     ВЕСЕЛИН ЙОСИФОВ МАРИНОВ
                     ВЕСЕЛИН МАРИНОВ МАРИНОВ
                     ВЕСЕЛИН МАШЕВ КОЕВ
                     ВЕСЕЛИН МИТЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ЦАНКОВА
                     ВЕСЕЛИНА КИРИЛОВА КЪНЧЕВА
                     ВЕСЕЛИНА МИНКОВА НАНКОВА
                     ВИОЛЕТА НАНКОВА КОЛЕВА
                     ВИОЛЕТА НАНКОВА МИРЧЕВА
                     ВЛАДИМИР ВЕЛИЧКОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЛАДИМИР ВЕСЕЛИНОВ БОГДАНОВ
                     ВОЙКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
                     ГАБРИЕЛ ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     ГАЛИНА МАРИНОВА КОЕВА
                     ГАЛИНА МАРИНОВА КОЛЕВА
                     ГАЛИНА МИТЕВА ЯКИМОВА
                     ГАЛЯ НИКОЛОВА ИЛЧЕВА
                     ГАНА ДЯНКОВА КЪНЧЕВА
                     ГАНА ХРИСТОВА МАЛЧЕВА
                     ГАНА ХРИСТОВА ПЕТКОВА
                     ГАНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ГАНКА ЙОНКОВА ИВАНОВА
                     ГАНКА СЪБЧЕВА ПЕНКОВА
                     ГЕНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
                     ГЕНА КОЛЕВА МАЛЧЕВА
                     ГЕНА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГЕНКА МИЧЕВА ВАСИЛЕВА
                     ГЕОРГИ ДЕЧКОВ ВАСИЛЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
                     ГЕОРГИ ЙОТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ КОСТАДИНОВ
                     ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ НАНКОВ
                     ГЕОРГИ МИХОВ МАЛЧЕВ
                     ДАМЯНКА МИХОВА ДЯНКОВА
                     ДАНАИЛ СТЕФАНОВ ЙОНКОВ
                     ДАНИЕЛА КЪНЧЕВА ДИМИТРОВА
                     ДАНИЕЛА МИНКОВА ПЕНКОВА
                     ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА КОЛЕВА
                     ДАНИЕЛА ТИХОМИРОВА ЦОНЕВА
                     ДАНКА МИРЧЕВА ТОДОРОВА
                     ДАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
                     ДАНКО МАРИНОВ ДАНКОВ
                     ДАНЧО МИЧЕВ ХРИСТОВ
                     ДАНЬО ТОДОРОВ ДАНЕВ
                     ДАРИН МИНКОВ ДОНКОВ
                     ДАРИНА ДАНЕВА ТОДОРОВА
                     ДАРИНА ТОТЕВА ХРИСТОВА
                     ДАРИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ДАФИНКА НАНКОВА ЖАБИЛОВА
                     ДЕВОРА ВАЛЕНТИНОВА ЦОЧЕВА
                     ДЕНКА ТОТЕВА ЦОНЕВА
                     ДЕТЕЛИНА ЙОТОВА ТОТЕВА
                     ДЕША ИВАНОВА МАНЖОЛСКА
                     ДЕЯН МОНЕВ ИЛИЕВ
                     ДИАНА НИКОЛАЕВА ЙОТОВА
                     ДИАНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     ДИЛЯН ДОБРЕВ ЦАНКОВ
                     ДИЛЯН ПЕНКОВ МАРИНОВ
                     ДИЛЯН СТАЙКОВ ИВАНОВ
                     ДИЛЯНА ЦВЕТАНОВА КОЛЕВА
                     ДИМИТРИНА МИРЧЕВА ИВАНОВА
                     ДИМИТЪР ДЕЯНОВ ИЛИЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР КОЛЕВ МИХОВ
                     ДИМИТЪР КРУМОВ АНГЕЛОВ
                     ДИМИТЪР ЛАЛЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ПЕНКОВ КУЗЕВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ДИМКА ИВАНОВА ЙОНКОВА
                     ДИМО ЙОНКОВ ПЕНКОВ
                     ДИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ДОБРИ ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     ДОБРИ ЦАНКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДОБРОМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДОБРОМИР ТИХОМИРОВ ТЕОДОСИЕВ
                     ДОБРОМИР ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДОНА ПЕНКОВА МИНКОВА
                     ДОНКА ГЕОРГИЕВА ШЕЙРЕТОВА
                     ДОНКА ПЕНКОВА ДАШКОВА
                     ДОНКО МИНКОВ ДЯНКОВ
                     ДОЧО НОЧЕВ ДОБРЕВ
                     ЕВЕЛИНА МИРОСЛАВОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     ЕЛЕНА МИХОВА ДОНКОВА
                     ЕЛКА КОЛЕВА МАРИНОВА
                     ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
                     ЗЛАТА ЛАЛЕВА ЛАЛЕВА
                     ЗЛАТИНА КРАСИМИРОВА КОЛЕВА
                     ИВА РУМЕНОВА МАРИНОВА
                     ИВАЙЛО ИВАНОВ ДОНКОВ
                     ИВАЙЛО НАНКОВ ЙОНКОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН ДЕЛЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ПИРОВ
                     ИВАН ДИЯНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДЯНКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ИВАНОВ МИЛОШЕВ
                     ИВАН ИВАНОВ МИТИЛСКИ
                     ИВАН ИВАНОВ МИТИЛСКИ
                     ИВАН ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ИВАН ИГНАТОВ ПЕТКОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ДОНКОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН МАРИНОВ ПИРОВ
                     ИВАН МИНКОВ ЙОНКОВ
                     ИВАН МИТКОВ ИЛИЕВ
                     ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН МИЧЕВ ЗАИМОВ
                     ИВАН НЕШЕВ ШЕЙГУНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ПЕТРОВ
                     ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПЕНКОВ МИЛЕНСКИ
                     ИВАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ
                     ИВАН ПЪТОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАН РАДЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН РАДИЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ИВАН СЛАВЧЕВ СИРАКОВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ ЧЕРДОНЕВ
                     ИВАН СЪБЧЕВ ПЕТКОВ
                     ИВАН ЦОНКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЯНЧЕВ ХРИСТОВ
                     ИВАНИЧКА ДИМОВА ТОПАЛОВА
                     ИВАНКА ГЕНКОВА ПЕНКОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДАНЕВА-ПЕНКОВА
                     ИВАНКА МИНКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВАНКА НАНКОВА МАРИНОВА
                     ИВАНКА НЕДЯЛКОВА ИЛИЕВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА МОНЕВА
                     ИВАНКА ПАВЛОВА ПЕТРОВА
                     ИВАНКА СИМЕОНОВА ВРАБЕЦОВА
                     ИВАНКА СТОЯНОВА МОНЕВА
                     ИВАНКА СЪБЧЕВА КУКЕНСКА
                     ИВАНКА ТОТЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВЕЛИН НИКОЛАЕВ ЙОТОВ
                     ИВЕЛИНА КРЪСТЕВА СТЕФАНОВА
                     ИВЕЛИНА ПЕНКОВА ИВАНОВА
                     ИВЕЛИНА ПЕТРОВА СЛАВОВА
                     ИВЕТ ИВАНОВА МИТИЛСКА
                     ИЛИЯ ПЕНКОВ ТОДОРОВ
                     ИЛИЯН КЪНЧЕВ ИЛЕВ
                     ИЛИЯНА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА
                     ИЛИЯНА ПЛАМЕНОВА ИЛИЕВА
                     ИРЕНА МИХАЙЛОВА НАНКОВА
                     ИРИНА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
                     ЙОАНА ИВАНОВА КУЗЕВА
                     ЙОВА ЙОНКОВА БАРАХАРСКА
                     ЙОВКА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ЙОВКА ПЕТРОВА КОЛЕВА
                     ЙОНА ПЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЙОНА СЪБЧЕВА НЕДЯЛКОВА
                     ЙОНКА ВАСИЛЕВА ДОНКОВА
                     ЙОНКО БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ
                     ЙОНКО ДИМИТРОВ ЙОНКОВ
                     ЙОНКО ИВАНОВ ПИРОВ
                     ЙОНКО ХРИСТОВ ШЕЙГУНОВ
                     ЙОРДАН БОЯНОВ ЦОЧЕВ
                     ЙОСИФ СТЕФАНОВ СОМОВ
                     КАЛИНА МИХОВА ТОПАЛОВА
                     КАЛИНА СЪБЧЕВА ДАНКОВА
                     КАЛЯ МИНКОВА МАРИНОВА
                     КАМЕЛИЯ КРАСИМИРОВА КАСАКОВА
                     КАМЕЛИЯ НАНКОВА ЧОПОВА
                     КЕРА СТЕФАНОВА ЧОПОВА
                     КЕРА ЦОНКОВА ВЪЛКОВА
                     КОЙО АНТОНОВ КОЕВ
                     КОЛЬО СЪБЧЕВ КОЛЕВ
                     КОСТА ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
                     КРАСИМИР ИЛИАНОВ КЪНЧЕВ
                     КРАСИМИР ЛАЛЕВ КОЛЕВ
                     КРАСИМИР МИХАЙЛОВ КОСТАДИНОВ
                     КРАСИМИР ПЕТКОВ ХРИСТОВ
                     КРАСИМИР ЦОНКОВ КАСАКОВ
                     КРАСИМИРА ИЛИЕВА ПЕНКОВА
                     КРАСИМИРА МАШЕВА КОЕВА
                     КРАСИМИРА САШЕВА СТОИЛОВА
                     КРАСИМИРА СТЕФАНОВА СЪБЧЕВА
                     КРАСИМИРА СТОЯНОВА ПЕНКОВА
                     КРИСТИНА СТИЛЯНОВА ЖАБИЛОВА
                     КРЪСТИНА КЪНЧЕВА МАРИНОВА
                     КРЪСТЬО КОЛЕВ СТЕФАНОВ
                     КЪНЧО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     КЪНЧО КРЪСТЕВ КЪНЧЕВ
                     ЛАТИНКА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА
                     ЛИЛЯНА МАРИНОВА КОЕВА-ЙОНКОВА
                     ЛИНА ТОТЕВА ДИМИТРОВА
                     ЛОРА ДОБРОМИРОВА ДИМИТРОВА
                     МАГДАЛЕНА ДИЛЯНОВА ЦАНКОВА
                     МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ТОТЕВА
                     МАГДАЛЕНА ЙОРДАНОВА ШКЕМБОВА
                     МАЛИНКА ДАНЧЕВА ЙОНКОВА
                     МАРИАНА ВАСИЛЕВА БАНКОВА
                     МАРИЕТА ВАСИЛЕВА ИЛЕВА-КУКЕНСКА
                     МАРИЕТА МИХОВА ЙОНКОВА
                     МАРИЙКА ИВАНОВА МИТИЛСКА
                     МАРИЙКА ПЕНКОВА СТОЙЧЕВА
                     МАРИН ДИМИТРОВ МАРИНОВ
                     МАРИН ИВАНОВ СТАЙКОВ
                     МАРИН ИЛИЕВ ПЕНКОВ
                     МАРИН ЙОСИФОВ МАРИНОВ
                     МАРИН КИРИЛОВ ЙОТОВ
                     МАРИН КОЕВ МАРИНОВ
                     МАРИН КОЛЕВ МАРИНОВ
                     МАРИН МАРИНОВ СИРАКОВ
                     МАРИН ПЕТКОВ ИЛЧЕВ
                     МАРИН РУМЕНОВ МАРИНОВ
                     МАРИНЕЛА ИВАНОВА ИЛИЕВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ШЕЙРЕТОВА
                     МАРИЯ ЙОНКОВА НИКОЛКОВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА ДЕЛИЙСКА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА ЦОЧЕВА
                     МАРИЯ КЪНЧЕВА МИЗЮРЕВА
                     МАРИЯ МАРИНОВА ПИРОВА
                     МАРИЯ МИНКОВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИЯ МИНКОВА ШЕЙРЕТОВА
                     МАРИЯ МИНЧЕВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ МИТКОВА КОЛЕВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА ЧОРБАДЖИЙСКА
                     МАРИЯ ПАВЛЕВА КАЗАНДЖИЕВА
                     МАРИЯ СПАСОВА ЗЛИЙСКА
                     МАРИЯ СТОИЛОВА КУЗЕВА
                     МАРИЯ СТОЙКОВА КОЛЕВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ХИНКОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯН ВЕНЦИСЛАВОВ КАЦАРСКИ
                     МАРИЯНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
                     МАРИЯНА ХРИСТОВА ДРАГАНОВА
                     МАРИЯНА ХРИСТОВА ЦАНКОВА
                     МАРИЯНКА БАНКОВА ХРИСТОВА
                     МАРТИН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
                     МАРТИН ВЕСЕЛИНОВ МАРИНОВ
                     МАРТИН ИВАНОВ ЙОНКОВ
                     МАРТИН МИНКОВ СТОЯНОВ
                     МАРТИН ХРИСТОВ ДЯНКОВ
                     МАРТИНА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА
                     МАТЕЙ ХРИСТОВ МАТЕВ
                     МАШО КОЕВ МАРИНОВ
                     МАЯ ИВАНОВА КАРАИВАНОВА-МИНКОВА
                     МИЛЕН МАРИНОВ СИРАКОВ
                     МИЛЕН НАНКОВ МИРЧЕВ
                     МИЛЕНА ВАСИЛЕВА ЦОЧЕВА
                     МИЛЕНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     МИЛЕНА СЪБЧЕВА ДАНКОВА
                     МИЛКА АНГЕЛОВА ПЕНКОВА
                     МИЛКА ИВАНОВА ЗАИМОВА
                     МИЛКА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
                     МИЛКА МАРИНОВА ДАНЕВА
                     МИНКА КОЛЕВА БОЙНОВСКА
                     МИНКА ТРИФОНОВА СТОИЛСКА
                     МИНКО ДОБРЕВ ГЕНКОВ
                     МИНКО ДОНКОВ ДЯНКОВ
                     МИНКО ИВАНОВ МИНКОВ
                     МИНКО ПЕНКОВ МИНКОВ
                     МИНКО ПЕТРОВ МИНКОВ
                     МИНКО СТОЯНОВ МИНКОВ
                     МИНКО ХРИСТОВ ПЕНКОВ
                     МИРЕЛА РОБЕР СЛАВОВА
                     МИРОСЛАВ БАНКОВ НАЧЕВ
                     МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ САРИЕВ
                     МИРОСЛАВ ИВАНОВ ДОНКОВ
                     МИРОСЛАВ КИРИЛОВ ЦАНКОВ
                     МИРОСЛАВ МАРИНОВ ДИМИТРОВ
                     МИРОСЛАВ МАРИНОВ ИВАНОВ
                     МИРОСЛАВ МИНКОВ ПЕНКОВ
                     МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВ ВАСИЛЕВ
                     МИРОСЛАВ МИХОВ ПАНДУКОВ
                     МИРОСЛАВ РАДОСЛАВОВ МИНКОВ
                     МИРОСЛАВ СЪБЧЕВ КОЛЕВ
                     МИРОСЛАВА КРАСИМИРОВА КОЛЕВА
                     МИТКА ВЪЛЕВА ХРИСТОВА
                     МИТКО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
                     МИТКО ЙОНКОВ ПЕНКОВ
                     МИТКО МИХАЙЛОВ МИХОВ
                     МИХАЕЛА СТОЙЧЕВА МИХАЙЛОВА
                     МИХАИЛ ДАНЧЕВ ХРИСТОВ
                     МИХАИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
                     МИХАИЛ МИХОВ МАЛЧЕВ
                     МИХАИЛ ПЕТРОВ БАНКОВ
                     МИХАИЛ СТОЙКОВ НАНКОВ
                     МИХО КОЛЕВ ТОПАЛОВ
                     МИХО МИЧЕВ ПАНДУКОВ
                     МЛАДЕН ИВАНОВ ЙОНКОВ
                     МОМА САВОВА ПЕТКОВА
                     МОНЬО МИНКОВ МОНЕВ
                     МОНЬО МОНЕВ БАРАХАРСКИ
                     МОНЮ ПЕНЧЕВ МОНЕВ
                     НАДЕЖДА КОЕВА КОЕВА
                     НАНКА ПЕНКОВА ПЕНКОВА
                     НАНКО ДИМИТРОВ ПОПСКИ
                     НАНКО ЙОНКОВ НАНКОВ
                     НАНКО МАРИНОВ ШЕЙРЕТОВ
                     НАНКО МИРЧЕВ НАНКОВ
                     НАНКО СТЕЛИЯНОВ ШЕЙРЕТОВ
                     НАНКО СЪБЧЕВ ИВАНОВ
                     НАНКО ЦОНКОВ ЧОПОВ
                     НАСКО ТОДОРОВ НАНКОВ
                     НАЧО БАНКОВ НАЧЕВ
                     НЕВЕНКА ДОЧЕВА СЪБЧЕВА
                     НЕДА ДАНЕВА ШЕЙРЕТОВА
                     НЕДА МАРИНОВА ПАНДУКОВА
                     НЕДА ТОТЕВА ЙОНКОВА
                     НЕДЕЛЯ СТЕФАНОВА ДЕЛИЙСКА
                     НЕДЯЛКА ДЯНКОВА МИНЕВА
                     НЕЛИ ИВАНОВА МИЛЕНСКА
                     НИКОЛА ПЕТКОВ ПЕТРОВ
                     НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ ОРЛИНОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ ЙОТОВ ПЕНКОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ТОПАЛОВ
                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ШЕЙРЕТОВ
                     НИКОЛИНА ИЛИЕВА ПОПСКА
                     ПАВЛИН АНЕВ ПЕНКОВ
                     ПАВЛИН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     ПАВЛИН МОНЕВ ПЕНЧЕВ
                     ПАВЛИНА МАРИНОВА САВОВА
                     ПАВЛИНА МИХАЙЛОВА МАРИНОВА
                     ПАВЛИНА ПЕНКОВА ПЕНКОВА
                     ПАРАСКЕВА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     ПЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕНА МИРЧЕВА МИНКОВА
                     ПЕНА ПЕНКОВА ПЕТКОВА
                     ПЕНА ПЕТКОВА ИВАНОВА
                     ПЕНА САВОВА ХРИСТОВА
                     ПЕНА ТОТЕВА ЗАИМОВА
                     ПЕНА ЦОЧЕВА НАНКОВА
                     ПЕНКО ДИМИТРОВ ПЕНКОВ
                     ПЕНКО ИВАНОВ МИЛЕНСКИ
                     ПЕНКО ИВАНОВ ПЕНКОВ
                     ПЕНКО ИВАНОВ ПЕНКОВ
                     ПЕНКО МАРИНОВ ПЕНКОВ
                     ПЕНКО ПЕТРОВ ЙОНКОВ
                     ПЕНКО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕНКО ЦОНКОВ ПЕНКОВ
                     ПЕПА МИНКОВА ШЕЙРЕТОВА
                     ПЕПА ПЕТКОВА НАЧЕВА
                     ПЕТКО ДЯНКОВ ИВАНОВ
                     ПЕТКО ИГНАТОВ ЖАБИЛОВ
                     ПЕТКО МАРИНОВ ИЛЧЕВ
                     ПЕТКО ПЕТКОВ СТЕФАНОВ
                     ПЕТКО СВЕТЛИНОВ СЪБЧЕВ
                     ПЕТКО СТЕФАНОВ КОЛЕВ
                     ПЕТКО СТЕФАНОВ КОЛЕВ
                     ПЕТКО СЪБЧЕВ ПЕТКОВ
                     ПЕТКО ХРИСТОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТРАНА ВАСИЛЕВА СИРАКОВА
                     ПЕТРАНА ДАЧЕВА СТОЙЧЕВА
                     ПЕТРАНА ДИМИТРОВА ЙОНКОВА
                     ПЕТРАНА ДЯНКОВА ХРИСТОВА
                     ПЕТЪР ИЛИЯНОВ КЪНЧЕВ
                     ПЕТЪР КИРИЛОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР МИНКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР НАНКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР НАНКОВ ТОПАЛОВ
                     ПЕТЪР НЕДЯЛКОВ НИКОЛКОВ
                     ПЕТЪР ПЕНКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ МИЛЕНСКИ
                     ПЕТЯ ЗАРКОВА ИВАНОВА
                     ПЕТЯ ИВАНОВА КУЗЕВА
                     ПЕША МАРИНОВА НЕДЯЛКОВА
                     ПЕША МАРИНОВА ПЕТРОВА
                     ПЕША МАРИНОВА ЦАНКОВА
                     ПЕШКА ИЛИЕВА ПЕНКОВА
                     ПЕШКА КРЪСТЕВА КОЕВА
                     ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ПАВЛЕВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ МИЗЮРЕВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     ПЛАМЕН ИЛИЕВ ПЕНКОВ
                     ПЛАМЕН ПЕТКОВ ДОНОВСКИ
                     ПЛАМЕН ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТКОВ
                     ПЛАМЕН СТОЯНОВ ПЕТКОВ
                     ПЛАМЕН ТЕОДОРОВ НИКОЛОВ
                     ПЛАМЕНА ДЕЯНОВА ИЛИЕВА
                     ПЛАМЕНА МИРОСЛАВОВА ВАСИЛЕВА
                     ПЛАМЕНКА ЦАНКОВА ЦАНКОВА
                     ПОЛИНА КОЛЕВА ЧОПОВА
                     ПОЛИНА ЦЕНКОВА КЪНЧЕВА
                     ПОЛЯ ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
                     ПРЕСЛАВ БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ
                     РАДА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА
                     РАДА КЪНЧЕВА ИВАНОВА
                     РАДА ПЕТКОВА ИВАНОВА
                     РАДА ПЕТКОВА СОМОВА
                     РАДА РАДЕВА СТЕФАНОВА
                     РАДА СТЕФАНОВА КОЖУХАРОВА
                     РАДОСВЕТА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА
                     РАДОСЛАВ МИНКОВ ПЕНКОВ
                     РАДОСТКА ВАСИЛЕВА ДИМОВА
                     РАЙНА ВЕНКОВА КЪНЧЕВА
                     РАЛИЦА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
                     РАЛИЦА ПЕНКОВА ИВАНОВА
                     РЕНЕТА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА
                     РОБЕР РОСЕНОВ СЛАВОВ
                     РОСЕН ПЕТКОВ СТЕФАНОВ
                     РОСЕНА МИРОСЛАВОВА ПЕНКОВА
                     РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     РОСИЦА ДИЧЕВА СТАЙКОВА
                     РОСИЦА ИВАНОВА ПЕНКОВА
                     РУМЕН МАРИНОВ ИЛИЕВ
                     РУМЕН ПЕТКОВ СТЕФАНОВ
                     РУМЯНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     РУМЯНКА РАДОСЛАВОВА ИЛИЕВА
                     РУСА ДИМОВА ТОДОРОВА
                     РУСА ПЕНКОВА ЖАБИЛОВА
                     САШО СТЕФАНОВ ЙОНКОВ
                     СВЕТЛА МАРКОВА ПЕНКОВА
                     СВЕТЛА ПЕТКОВА ЙОНКОВА
                     СВЕТЛА ТОДОРОВА СИРАКОВА
                     СВЕТЛИН ПЕТКОВ СЪБЧЕВ
                     СВЕТОСЛАВ СВЕТЛИНОВ СЪБЧЕВ
                     СИЛВИЯ МАРИНОВА ПЕТРОВА
                     СИМЕОН ПЕТКОВ ВРАБЕЦОВ
                     СНЕЖАНА МИХОВА МИНКОВА
                     СПАС СТЕФАНОВ СПАСОВ
                     СПАСКА ОПРЕВА АНГЕЛОВА
                     СТАЙКА ПАВЛЕВА МИХОВА
                     СТАЙКО ИВАНОВ СТАЙКОВ
                     СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ МАЛЧЕВ
                     СТАНИМИР ИВАНОВ ПЕТКОВ
                     СТАНИМИР ПЕНКОВ ПЕНКОВ
                     СТАНИМИР ЦЕНКОВ МИХАЙЛОВ
                     СТАНИСЛАВ МИНКОВ СТОЯНОВ
                     СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВ КУКЕНСКИ
                     СТАНИСЛАВА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
                     СТАНИСЛАВА ХРИСТОВА НАНКОВА
                     СТЕЛА ЙОНКОВА ЧОПОВА
                     СТЕЛА САВОВА ДРАГАНОВА
                     СТЕЛА ТОТЕВА ИВАНОВА-ЙОНКОВА
                     СТЕЛИЯН НАНКОВ ШЕЙРЕТОВ
                     СТЕЛИЯН ПЕНКОВ МИХАИЛОВ
                     СТЕЛИЯНА ИЛИЕВА МАРИНОВА
                     СТЕЛЯН МАРИНОВ ПЕТКОВ
                     СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН ИЕРЕМИЕВ МАРКОВ
                     СТЕФАН ЙОСИФОВ СОМОВ
                     СТЕФАН МИХАЙЛОВ НАНКОВ
                     СТЕФАН ПАВЛЕВ НАЧЕВ
                     СТЕФАН ПЕТКОВ КОЛЕВ
                     СТЕФАН СЪБЧЕВ ЙОНКОВ
                     СТЕФАНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     СТЕФАНА САВОВА КОЛЕВА
                     СТЕФАНКА ЙОНКОВА СТОЯНОВА
                     СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
                     СТЕФКА ИЛИЕВА СТАЙКОВА
                     СТЕФКА МИРЧЕВА НАНКОВА
                     СТЕФКА ПЕНКОВА МИХАЙЛОВА
                     СТЕФЧО ВЕСЕЛИНОВ ЙОСИФОВ
                     СТИЛЯН ВАСИЛЕВ ЖАБИЛОВ
                     СТОЙКА ПАВЛЕВА ПЕНКОВА
                     СТОЙНА ИВАНОВА НАЧЕВА
                     СТОЙЧО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     СТОЯН ПЕТКОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     СТОЯНА ИРЕМИЕВА ПЕТКОВА
                     СТОЯНА МАРИНОВА АНГЕЛОВА
                     СТОЯНА МИХОВА ХРИСТОВА
                     СТОЯНКА МОНЕВА ПЕНЧЕВА
                     СТОЯНКА ПЕТРОВА ТОПАЛОВА
                     СТОЯНКА ХРИСТОВА ПЕНЧЕВА
                     СЪБКА ВЕЛИЧКОВА ЙОСИФОВА
                     СЪБКА ДАНЧЕВА БАНКОВА
                     СЪБЧО МАРИНОВ ДАНКОВ
                     СЪБЧО НАНКОВ ИВАНОВ
                     СЪБЧО ПЕТКОВ ИВАНОВ
                     ТАНЯ СТЕФАНОВА ЧЕРДОНЕВА
                     ТАНЯ ЦВЕТАНОВА СТЕФАНОВА
                     ТАТЯНА ДОНКОВА ИЛЕВА
                     ТАТЯНА ПЕТРОВА ОРЛИНОВА
                     ТАТЯНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТЕМЕНУЖКА ВЪЛКОВА МИЛЕНСКА
                     ТЕОДОР ВАСИЛЕВ ПЕЕВ
                     ТЕОДОР ГАТЕВ НИКОЛОВ
                     ТЕОДОРА ИВЕЛИНОВА ПЕТРОВА
                     ТЕОДОРА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ТИНА ХИНКОВА КОЛЕВА
                     ТИХОМИР ПЕТКОВ ЦОНЕВ
                     ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ДАНЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР НАСКОВ НАНКОВ
                     ТОДОР САВОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ХРИСТОВ ШКЕМБОВ
                     ТОДОР ЦОНКОВ ЧОПОВ
                     ТОДОРИЦА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ТОНИ НИКОЛАЕВ ОРЛИНОВ
                     ТОНИ ПЛАМЕНОВ ДОНОВСКИ
                     ТОТА ВАСИЛЕВА ШКЕМБОВА
                     ТОТА ВЕЛЧЕВА ЦОНКОВА
                     ТОТА ИЛИЕВА ИВАНОВА
                     ТОТА ЛАЛЕВА МИНКОВА
                     ТОТА ПЕТРОВА КАСАКОВА
                     ТОТА ПЕТРОВА ПЕНЧЕВА
                     ТОТКА ДОЧЕВА ПЕТКОВА
                     ТОТКА КОЛЕВА БОЯДЖИЙСКА
                     ТОТКА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА
                     ТОТКА ПЕНКОВА ИВАНОВА
                     ТОТЬО ХРИСТОВ ТОТЕВ
                     ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ХРИСТИНА ЙОНКОВА КЪНЧЕВА
                     ХРИСТИНА ЛАЛЕВА МИХАЙЛОВА
                     ХРИСТИНА ПЕТКОВА МАРИНОВА
                     ХРИСТИНА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
                     ХРИСТИНА ТОТЕВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТИЯНА ИВАНОВА МИТИЛСКА
                     ХРИСТО ДОНЧЕВ ПАЧНИКОВ
                     ХРИСТО ЛАЗАРОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО МАТЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО МИЧЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ПЕТКОВ ШЕЙРЕТОВ
                     ХРИСТО СТОЯНОВ КОЛЕВ
                     ХРИСТО СЪБЧЕВ КЪНЧЕВ
                     ХРИСТО ТОДОРОВ ШКЕМБОВ
                     ЦАНКА СТОЯНОВА КОЛЕВА
                     ЦАНКО МАРИНОВ КОЛЕВ
                     ЦАНКО ХРИСТОВ ТОТЕВ
                     ЦВЕТАН АНТОНОВ ЦАЧЕВ
                     ЦВЕТАНА СТОЙКОВА СТОЯНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ДИЯНОВА ИВАНОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ЦАНКОВА
                     ЦВЕТОМИР ЦЕНКОВ МИХАЙЛОВ
                     ЦВЕТОМИРА СТЕФАНОВА НАЧЕВА
                     ЦЕНА ЦОНКОВА МИХАЙЛОВА
                     ЦЕНКА ДОБРЕВА ЦАНКОВА
                     ЦЕНКА ИВАНОВА ЙОНКОВА
                     ЦЕНКА КИРИЛОВА ЦАНКОВА
                     ЦЕНКО ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЦЕНКО ХРИСТОВ КЪНЧЕВ
                     ЦЕНКО ЦВЕТАНОВ МИХАЙЛОВ
                     ЦЕЦА ТОДОРОВА ДОНОВСКА
                     ЦОНА СЪБЧЕВА АНГЕЛОВА
                     ЦОНА ХРИСТОВА ТОДОРОВА
                     ЦОНКА ЦВЕТАНОВА МАРКОВА
                     ЦОНКО КОЛЕВ КАСАКОВ
                     ЮЛИЯ СЛАВЧЕВА ЦОНЕВА
                     ЯНА АНТОНОВА ЦАЧЕВА

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: