Избирателен списък - Секция № 005 - с.Скандалото

Дата на публикуване: 12.09.2019 13:35
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

                            (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ОБЛАСТ ЛОВЕЧ   ОБЩИНА АПРИЛЦИ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СКАНДАЛОТО
         КМЕТСТВО Скандалото   СЕКЦИЯ № 005
         Адрес на избирателната секция ул."Главна"

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АНГЕЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
                     АНЕЛИЯ ТОДОРОВА СИРАШКА
                     БОЯНКА ИВАНОВА МАРИНОВА
                     ВАСИЛА ИЛИЕВА ГЕНКОВА
                     ВЕЛИКА СТЕФАНОВА ДРАГАНОВА
                     ГАЛЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ГЕНКА ТОТЕВА ГОВЕДАРОВА
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГАНЧЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЦОНКОВ
                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДЕСПОТОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПЕНКОВ ЛАЗАРОВ
                     ИВАНКА ИВАНОВА МАРИНОВА
                     ИВАНЧО СТЕФАНОВ МАРИНОВ
                     ИВО МИХОВ БЕНЕВ
                     ИЛИЯ МИХАЙЛОВ ИЛИЕВ
                     ЙОРДАН АТАНАСОВ РОЙНЕВ
                     КРАСИМИР ЛАЗАРОВ КЪНЧЕВ
                     ЛИЛЯНА ИЛИЯНОВА ЦВЕТКОВА
                     МАРА ХРИСТОВА МАРИНОВА
                     МАРИЙКА СТЕФАНОВА ЦОЧЕВА
                     МАРИН ДИМИТРОВ МАРИНОВ
                     МАРИЯ ИВАНОВА ПОПОВА
                     МАРИЯ КОСТАДИНОВА МАРИНОВА
                     МАРИЯ ЛАЗАРОВА МИХОВА
                     МИНЧО ПЕТРОВ ГИГОВ
                     МИХАИЛ МИХОВ МИНКОВ
                     НЕШО ИВАНОВ НЕШЕВ
                     ПЕНКА МИРОНОВА ГЕНКОВА
                     ПЕТРАНА МИТКОВА СТАНЕВА
                     САЛОНКА ФЕРДИНАНДОВА НОЧЕВА
                     СТЕФАН МИХОВ МИНКОВ
                     ТОДОР МИХОВ КУЛЕКОВ
                     ТОТА МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА
                     ХРИСТО НЕШЕВ НЕШЕВ

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: