Избирателен списък - Секция № 003 - кв.Видима

Дата на публикуване: 12.09.2019 13:30
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

                            (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ОБЛАСТ ЛОВЕЧ   ОБЩИНА АПРИЛЦИ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.АПРИЛЦИ
         КМЕТСТВО Видима   СЕКЦИЯ № 003
         Адрес на избирателната секция "Ботев връх"

         ----------------------------------------------------
                  Собствено, бащино и фамилно име
         ----------------------------------------------------
                     АИДА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА
                     АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АНА ИВАЙЛОВА ИВАНОВА
                     АНА ИЛЕВА ИВАНОВА
                     АНГЕЛ ЦВЕТАНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛИНА МИТКОВА МИРЧЕВА
                     АНЕТА МЕТОДИЕВА АНТОНОВА
                     АНЕТА ПАВЛОВА ШЕЙТАНОВА
                     АНТОН НАНКОВ НАНКОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ МИХАЛЕВ
                     АТАНАС МИЧЕВ МИЧЕВ
                     АТАНАСКА МАРИНОВА ВЪЛЕВА
                     БЕНКО СИМЕОНОВ ВЪЛЕВ
                     БЛАГА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
                     БОГДАНА НЕНЧЕВА ДЯНКОВА
                     БОЖИДАР АТАНАСОВ МИЛАНОВ
                     БОЖИДАР СТАНЕВ ИВАНОВ
                     БОНА ЦОЧЕВА МИЧЕВА
                     БОНКА НЕДЕЛЧЕВА ШЕЙТАНОВА
                     БОРИСЛАВ МИЛЧЕВ СЯРОВ
                     БОРЯНА ВЪЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     БОРЯНА МИТКОВА КЪНЧЕВА
                     БОЧО КОЕВ БОЧЕВ
                     БОЯН ТОТЕВ БОНЕВ
                     БРАНИМИР ИВАНОВ БЕРОВ
                     БЪРНА ДОНКОВА КОЧУМОВА
                     БЯНА ИВАНОВА СЪБЕВА
                     ВАЛЕНТИН БОЧЕВ БОЧЕВ
                     ВАЛЕНТИНА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА
                     ВАЛЕНТИНА СЪБЕВА ИВАНОВА
                     ВАЛЕРИ ЙОНКОВ ТОМОВ
                     ВАЛЕРИЙ ИЛИЕВ НУНЕВ
                     ВАНЮША СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА
                     ВАНЯ СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
                     ВАРЧО МАРКОВ СТЕФАНОВ
                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
                     ВАСИЛ ДАМЯНОВ КОЛЕВ
                     ВАСИЛ МИЧЕВ ПЕНКОВ
                     ВАСИЛ ПАНАЙОТОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛА МИЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВАСИЛКА КРЪСТЕВА ВАСИЛЕВА
                     ВАСИЛЯ КОЛЕВА СТЕФАНОВА
                     ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ МАРКОВ
                     ВЕСЕЛИН ЕМИЛОВ ИВАНОВ
                     ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     ВЛАДИМИР БОРИСОВ ВЛАДИМИРОВ
                     ВЛАДИМИР ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ
                     ГАЛИН АНГЕЛОВ ИЕРЕМИЕВ
                     ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     ГАЛИНА ДАНЕВА ДЯНКОВА
                     ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ГАЛИНА СТЕФАНОВА СИМЕОНОВА
                     ГАЛЯ МИХАЙЛОВА ЗАИМОВА
                     ГАЛЯ НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
                     ГАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ГАНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
                     ГАНА ЦОНКОВА ИВАНОВА
                     ГАНА ЦОЧЕВА ТОДОРОВА
                     ГАНКА КЪНЧЕВА СВАРОВА
                     ГАНКА СТОИЛОВА ТРИФОНОВА
                     ГЕНА ВЪЛКОВА ХРИСТОВА
                     ГЕНА ДЯНКОВА ПЕТКОВА
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ЦОНКОВ
                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ МАРКОВ ШЕЙТАНОВ
                     ГЕОРГИ МИЛКОВ ВЪЛЕВ
                     ГЕОРГИ МИТКОВ ВАСИЛЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕНЕВ ДИМОВ
                     ГЕОРГИ ПЕНКОВ СТОЙЧЕВ
                     ГЕОРГИ ЦОЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕРГАНА ЗДРАВКОВА ПАЙИЧ
                     ГИНА ГЕОРГИЕВА ПЕНКОВА
                     ГИНА ЙОНКОВА МАРКОВА
                     ГИНА ЦОЧЕВА МАРКОВА
                     ГИНА ЦОЧЕВА ПЕНКОВА
                     ДАНЕЛКА ПЕТКОВА НУНЕВА
                     ДАНИЕЛ МАРИНОВ МАРИНЧЕВ
                     ДАНИЕЛ МИНКОВ МИНКОВ
                     ДАНИЕЛ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДАНИЕЛА СПАСОВА ТРИФОНОВА
                     ДАНИЕЛА ЦАНКОВА БЪЧВАРОВА
                     ДАНКА КРЪСТЕВА ДЯНКОВА
                     ДАНЮ ДЯНКОВ ДЯНКОВ
                     ДАНЮ ПЕТКОВ СТОЙЧЕВ
                     ДАФИНКА МАЛЧЕВА СТОЙЧЕВА
                     ДАЯНА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА
                     ДАЯНА РУМЕНОВА ПАВЛОВА
                     ДЕЛЧО ИВАНОВ МИНЧЕВ
                     ДЕНИСЛАВА ПЕТКОВА ПАВЛОВА
                     ДЕНИЦА ЛАТОВА СВАРОВА
                     ДЕНКА МАРКОВА ИВАНОВА
                     ДЕНКА ПЕНКОВА ПЕНКОВА
                     ДЕНКА ПЕНКОВА ЧАКЪРОВА
                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЦОНКОВА
                     ДЕСИСЛАВА САВЕВА ДИМИТРОВА
                     ДЕШКА БЕРОВА МИХОВА
                     ДЖАНАН ИБРЯМОВА ХАЛИЛОВА
                     ДИАНА ИЛИЕВА ВЪЛКОВА
                     ДИМИТРИНА ДЯНКОВА МИЛАНОВА
                     ДИМИТЪР КРЪСТЕВ МИХОВ
                     ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     ДОБРИН ЯНКОВ ТРИФОНОВ
                     ДОНА ИВАНОВА ТРИФОНОВА
                     ДОНА ИЛИЕВА МАРКОВА
                     ДОНА МАРИНОВА МИНКОВА
                     ДОНКА ИЛИЕВА ШИВАЧЕВА
                     ДОНКА ЙОНКОВА МИЛАНОВА
                     ДОРА БЕНКОВА ПАВЛОВА
                     ДЯНКО ПЕТКОВ КОРИТАРСКИ
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА КОРИТАРСКА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА МИЧЕВА
                     ЕЛЕНА ХРИСТОВА ИЛЕВА
                     ЕЛЕНКА МАРКОВА МАРИНЧЕВА
                     ЕЛИН МИЧЕВ МАРИНОВ
                     ЕМИЛ ИЛИЕВ ИВАНОВ
                     ЗДРАВКА ВАЛЕРИЕВА НУНЕВА
                     ИВА ГАЛИНОВА ИЕРЕМИЕВА
                     ИВА ТОШКОВА ТОДОРОВА
                     ИВАЙЛО МЛАДЕНОВ КОЛЕВ
                     ИВАЙЛО ПЕТРОВ МИЧЕВ
                     ИВАН БЕРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ВЪРБАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ЦОНКОВ
                     ИВАН ДОНКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДЯНКОВ ПЕТКОВ
                     ИВАН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ЗАИМОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЙОНКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЛАЛЕВ СВАРОВ
                     ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН МИТЕВ ЯКИМОВ
                     ИВАН МИЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ШЕЙТАНОВ
                     ИВАН ПЕНКОВ ЦОЧЕВ
                     ИВАН ПЕТКОВ СЪБЕВ
                     ИВАН СПАСОВ ДЯНКОВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ МИЧЕВ
                     ИВАН СТОЯНОВ КОЛЕВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ КЪНЕВ
                     ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ХРИСТОВ МИЛЕВ
                     ИВАНА МИТЕВА ХРИСТОВА
                     ИВАНКА ДЕНКОВА ХРИСТОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА-КОЛЕВА
                     ИВАНКА ПЕНКОВА ПЕТРОВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА КОЛЕВА
                     ИВАНКА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА
                     ИВАНКА СТОЙНОВА ИВАНОВА
                     ИВАНКА ТОТИНОВА ВАРЧЕВА
                     ИВЕЛИН ВАСИЛЕВ АМПИРСКИ
                     ИЛИНКА СТОЯНОВА ЛАЗАРСКА
                     ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ МИЛАНОВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ МАРКОВ
                     ИЛИЯ ИЛИЕВ ШЕЙТАНОВ
                     ИЛИЯ ЙОНКОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯН НИКОЛАЕВ НУНЕВ
                     ИЛИЯНА ЕМИЛОВА ИВАНОВА
                     ЙОАННА КРЪСТЕВА ХРИСТОВА
                     ЙОВКА ВАСИЛЕВА ПЕНКОВА
                     ЙОНА СТОЙЧЕВА БАЛКАНСКА
                     ЙОНКА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА
                     ЙОНКО АТАНАСОВ МИХАЛЕВ
                     ЙОНКО ИЛИЕВ ЙОНКОВ
                     ЙОНКО КОСТОВ ЙОНКОВ
                     ЙОНКО ЛАЛЕВ НАЧЕВ
                     ЙОНКО ТОНЕВ КЪНЧЕВ
                     ЙОРДАН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
                     ЙОРДАНА ДИМИТРОВА МАРИНЧЕВА
                     ЙОРДАНКА АСЕНОВА НАЙДЕНОВА
                     ЙОРДАНКА ЛАЛЕВА КОСЕВА
                     КАДРИЕ ШЮКРЮ АХМЕД
                     КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     КАЛОЯН КРЪСТЕВ ХРИСТОВ
                     КАМЕН РОСЕНОВ СЛАВОВ
                     КИРИЛ НЕДЯЛКОВ КИРИЛОВ
                     КИРИЛ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
                     КИЧКА ИВАНОВА КОЛЕВА
                     КОЛЬО СТЕФАНОВ КОЛЕВ
                     КРАСИМИР МАРКОВ КОСЕВ
                     КРАСИМИР ПЕНЕВ МОМИНСКИ
                     КРИСТИНА ЦОНЕВА КОЛЕВА
                     КРЪСТЮ ВАСИЛЕВ МИХОВ
                     КРЪСТЮ КОЛЕВ ХРИСТОВ
                     КРЪСТЮ СТОЙЧЕВ ИВАНОВ
                     КЪНЧО ГЕОРГИЕВ КЪНЧЕВ
                     КЪНЧО ИВАНОВ КЪНЧЕВ
                     КЪНЧО ХРИСТОВ КЪНЕВ
                     ЛАЛЬО ПАВЛЕВ НАЧЕВ
                     ЛАЛЮ КОЛЕВ КАСАКОВ
                     ЛАЛЮ СТЕФАНОВ ЛАЛЕВ
                     ЛАЛЮ ХРИСТОВ СВАРОВ
                     МАРИАНА СЪБЧЕВА МАТЕВА
                     МАРИЙКА ПЕТРОВА МИХАЛЕВА
                     МАРИЙКА РАДЕВА КЪНЕВА
                     МАРИЙКА ТОДОРОВА ДАНЕВА
                     МАРИН ЙОНКОВ МАРИНЧЕВ
                     МАРИН КОЛЕВ НИКОЛОВ
                     МАРИН МАРКОВ ИВАНОВ
                     МАРИН МИЧЕВ МАРИНОВ
                     МАРИНЕЛА АНТОНОВА НАНКОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ЗАИМОВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯ ЛАЛЕВА ПЕНКОВА
                     МАРИЯ МАТЕВА ЙОНКОВА
                     МАРИЯ МИЧЕВА ПЕНКОВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА ЛАЛЕВА
                     МАРИЯ ПЕНКОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ПЕНКОВА ПЕНКОВА
                     МАРИЯ ПЕНКОВА СТОЙКОВА
                     МАРИЯ ПЕТКОВА ДЯНКОВА
                     МАРИЯ ПЕТКОВА ТОТЕВА
                     МАРИЯ СТЕФАНОВА ШЕЙТАНОВА
                     МАРИЯ ЦОЧЕВА ЙОНКОВА
                     МАРИЯН ЙОНКОВ ХРИСТОВ
                     МАРИЯНА НАНКОВА КАРЕВСКА
                     МАРИЯНА СЕРАФИМОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЯНА СТОЙНОВА КОЛЕВА
                     МАРКО ГЕОРГИЕВ ШЕЙТАНОВ
                     МАРКО ИВАНОВ НАЧЕВ
                     МАРКО КРЪСТЕВ МАРКОВ
                     МАРКО ПЕНКОВ ИВАНДЖИЙСКИ
                     МАРКО ПЕНКОВ МАРКОВ
                     МАРТИН ПЛАМЕНОВ ПЕНКОВ
                     МАТЬО КИРИЛОВ ИРЕМИЕВ
                     МАТЮ МИЧЕВ МАТЕВ
                     МАЯ ТОДОРОВА ЦАНКОВА
                     МИГЛЕНА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА
                     МИЛЕН ПЕТКОВ ТОТЕВ
                     МИЛЕН ЦОНКОВ ПЕТКОВ
                     МИЛЕНА ДАНЕВА ПАВЛОВА
                     МИЛЕНА ДОБРЕВА ВЛАДИМИРОВА
                     МИЛЕНА ИВАНОВА ИЛЕВА
                     МИЛКА ТОДОРОВА ЙОНКОВА
                     МИНКА ХИНКОВА ЛАЛЕВА
                     МИНКО ЛАЛЕВ ЛАЛЕВ
                     МИРЕЛА ИВАНОВА ДЯНКОВА
                     МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЕВА
                     МИРОСЛАВА КРАСИМИРОВА МИНКОВА-БОЯДЖИЕВА
                     МИТА СТОЕВА ДОНКОВА
                     МИТКО ЛАЛЕВ ДИМИТРОВ
                     МИТКО СЪБЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     МИХАИЛ ИВАНОВ МИХОВ
                     МИХАИЛ НОЧЕВ МИХОВ
                     МИХАИЛ ЦВЕТАНОВ МИХАЛЕВ
                     МИЧО АТАНАСОВ МИЧЕВ
                     МИЧО ИВАНОВ МИЧЕВ
                     МИЧО МАРИНОВ ПЕТРОВ
                     МИЧО НУНЕВ МИЧЕВ
                     МИЧО ПЕТКОВ КОРИТАРСКИ
                     МИЧО ПЕТКОВ МИЧЕВ
                     МИЧО ХРИСТОВ ПЕНКОВ
                     МЛАДЕН ИЕРЕМИЕВ КОЛЕВ
                     МЛАДЕН КОЛЕВ ВЪЛКОВ
                     НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА
                     НАДЕЖДА ИЛИЕВА ПЕТКОВА
                     НАДКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     НАДКА СТЕФАНОВА МИЛЕВА
                     НАДЯ ЕЛИНОВА МАРИНОВА
                     НАДЯ ИВАНОВА БЕРОВА
                     НАЗИМ САБИТ АХМЕД
                     НАНКО ЛАЗАРОВ НАНКОВ
                     НАНКО ПЕТКОВ НАНКОВ
                     НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     НАТАЛИЯ ПЕНЮВА КОЛЕВА
                     НЕВЯНА БОЙНОВА ЯКИМОВА
                     НЕВЯНА ЙОНКОВА НАЧЕВА
                     НЕДА ЙОНКОВА ИВАНОВА
                     НЕДА МАРИНОВА ПЕТРОВА
                     НЕДА ЦОЧЕВА БЕРОВА
                     НЕДЕЛЯ БОЧЕВА МИНЧЕВА
                     НЕДЕЛЯ КОСТОВА ПАВЛОВА
                     НЕДЕЛЯ МИНКОВА БЪЧВАРОВА
                     НЕДКА НЕДЯЛКОВА ШЕЙТАНОВА
                     НИКОЛА ТОДОРОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ АНТОНОВ НАНКОВ
                     НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НУНЕВ
                     НИКОЛАЙ ЛАЛЕВ КАСАКОВ
                     НИКОЛАЙ МАРИНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ МИХОВ
                     НИКОЛАЙ МИЧЕВ МИЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ПАВЛИНОВ БЪЧВАРОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕНКОВ ХРИСТОВ
                     НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ НЕДЕЛЧЕВ
                     НИКОЛИНА ЛАЛЕВА МИЧЕВА
                     НИЛКА ТОДОРОВА СТЕФАНОВА
                     НОНКА ИВАНОВА СВАРОВА
                     НОРА ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     ПАВЕЛ ЛАЛЕВ НАЧЕВ
                     ПАВЛИН ЙОРДАНОВ БЪЧВАРОВ
                     ПАВЛИНА СТОИЛОВА СТЕФАНОВА
                     ПАВЛИНКА МАРКОВА МИЛЕВА
                     ПЕНА КЪНЧЕВА ЙОНКОВА
                     ПЕНА МИНКОВА ПЕТКОВА
                     ПЕНА СИМЕОНОВА ИВАНОВА
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА-НУНЕВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА БЕРОВА
                     ПЕНКО ДИМИТРОВ ИВАНДЖИЙСКИ
                     ПЕНКО ИВАНОВ СПАСОВ
                     ПЕНКО ИВАНОВ ЦОЧЕВ
                     ПЕНКО НЕДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕНКО НИКОЛОВ ШЕЙТАНОВ
                     ПЕНКО СПАСОВ НУНЕВ
                     ПЕНКО СЪБЧЕВ ЦОЧЕВ
                     ПЕТКАНА МАРИНОВА ЦОЧЕВА
                     ПЕТКО МИХАЙЛОВ МИХОВ
                     ПЕТКО ПАВЛОВ ПАВЛОВ
                     ПЕТКО СТОЕВ ПЕТКОВ
                     ПЕТКО СТОЙКОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ МИЧЕВ
                     ПЕТЪР ТОТЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕТЯ КОСТОВА ЙОНКОВА
                     ПЕТЯ КЪНЧЕВА БОЯНОВА
                     ПЕТЯ НИКОЛОВА ПЕНКОВА
                     ПЕТЯ ПЕНКОВА НИКОЛОВА-МИЧЕВА
                     ПЕТЯ СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
                     ПЛАМЕН МИНКОВ МИНКОВ
                     ПЛАМЕН СЕРАФИМОВ ПЕТРОВ
                     ПЛАМЕН ХРИСТОВ ПЕНКОВ
                     ПЛАМЕНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     ПЛАМЕНКА БАНКОВА СПАСОВА
                     ПОЛИНА ВАСИЛЕВА МАРКОВА
                     ПОЛИНА ПЕТРОВА МИЧЕВА
                     ПОЛЯ ГЕОРГИЕВА СПАСОВА
                     ПЪРВОЛЕТА ИВАНОВА ЗАИМОВА-ЦОЧЕВА
                     РАДА ИЛИЕВА КАСАКОВА
                     РАДА ПЕНКОВА СЕРАФИМОВА
                     РАДА ПЕТРОВА КОЛЕВА
                     РАДИ ХРИСТОВ ТИТЮЗОВ
                     РАДКА АНДОНОВА НАНКОВА
                     РАДКА ДОЧЕВА ХРИСТОВА
                     РАДКА НЕДЯЛКОВА ЦОЧЕВА
                     РАДКА ЦОНКОВА МИНКОВА
                     РАДОСЛАВ ТОДОРОВ КЪНЕВ
                     РАДОСЛАВА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
                     РАДОСТИНА ЯНКОВА ИВАНОВА
                     РАЙНА ВАСИЛЕВА БОЧЕВА
                     РОЗКА ГЕОРГИЕВА КОСЕВА
                     РОЗКА САВОВА МИНКОВА
                     РОСЕН ИЛИЕВ СЛАВОВ
                     РОСИЦА ЕЛИНОВА МАРИНОВА
                     РОСИЦА ПЕНКОВА МИЛЕВА
                     РОСКА РАНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
                     РУМЕН ПАВЛОВ ПАВЛОВ
                     РУМЯНА МИЧЕВА МИЧЕВА
                     РУСКА ПЕТРОВА ПЕНКОВА
                     САБИТ НАЗЪМ АХМЕД
                     САВИ ЛАЛЕВ ДИМИТРОВ
                     СВЕТЛАНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СВЕТЛАНА СТОЙНОВА СЯРОВА
                     СВЕТЛИН ЛАЗАРОВ АТАНАСОВ
                     СЕВЕРИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     СИЛВИЯ ИВАНОВА МЕТОДИЕВА
                     СИЛВИЯ МАТЕВА ИРЕМИЕВА
                     СИЛВИЯ СИМЕОНОВА ИВАНОВА
                     СИЛВИЯ СЪБЕВА ИЛИЕВА
                     СИМЕОН ИВАНОВ СИМЕОНОВ
                     СИМЕОНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
                     СНЕЖАНА МИХАЙЛОВА НАНКОВА
                     СПАС ИВАНОВ ДЯНКОВ
                     СПАС ТРИФОНОВ СПАСОВ
                     СТАЙКА СТОЙКОВА КОСЕВА
                     СТАНА ДИМИТРОВА МИХОВА
                     СТАНА ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА
                     СТАНА ХРИСТОВА МИЧЕВА
                     СТАНИМИР БОРИСЛАВОВ МИЛЧЕВ
                     СТАНКА ПЕНКОВА БЕРОВА
                     СТАНКА СЪБЧЕВА КАЙМАКЧИЕВА
                     СТАНКА ТРИФОНОВА ИВАНОВА
                     СТАНКА ЦОЧЕВА ТОТЕВА
                     СТАНЧО ВАСИЛЕВ МАРКОВ
                     СТЕЛА ХРИСТОВА НУНЕВА
                     СТЕЛИЯН ПЕНКОВ НУНЕВ
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН КОЛЕВ ГРОЗДАНОВ
                     СТЕФАН НЕДЕЛЧЕВ БОЧЕВ
                     СТЕФАН ПЕНКОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН СТОЙНОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН ХРИСТОВ МИЛЕВ
                     СТЕФАНКА КЪНЧЕВА МАРИНЧЕВА
                     СТЕФКА ПЕНКОВА ПЕНКОВА
                     СТИЛИЯН БОЧЕВ БОЧЕВ
                     СТОЙКО ПЕТКОВ СТОЙКОВ
                     СТОЙНА ТОДОРОВА ИРЕМИЕВА
                     СТОЙЧО АНГЕЛОВ ЙОНКОВ
                     СТОЙЧО ВАСИЛЕВ МАРКОВ
                     СТОЯН КОЛЕВ КОЛЕВ
                     СТОЯНА МИНКОВА ХРИСТОВА
                     СЪБИНА МИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СЪБЧО ПЕНКОВ ЦОЧЕВ
                     ТАНЯ ХРИСТОВА ПЕТРОВА
                     ТАТЯНА ВАРЧЕВА СТЕФАНОВА
                     ТАТЯНА ЦОЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ТЕОДОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ
                     ТЕОДОРА СПАСОВА ТРИФОНОВА
                     ТИНЧО ПЕНКОВ ВАРЧЕВ
                     ТИХОМИР ИВАНОВ МИРЧЕВ
                     ТИХОМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ТИХОМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     ТИХОМИР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ КЪНЕВ
                     ТОДОР МИТЕВ ЦАНКОВ
                     ТОДОРА МАРИНОВА МИЧЕВА
                     ТОДОРКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ТОТА ИВАНОВА КОРОЛЕЗОВА
                     ТОТА ПЕНЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ТОТА ПЕТКОВА ИВАНОВА
                     ТОТА ЦОЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ТОТКА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ТОТКА МАРИНОВА КОЛЕВА
                     ТОТКА МИЧЕВА ИРЕМИЕВА
                     ТОТЬО ПЕТКОВ ТОТЕВ
                     ТОТЮ БОНЕВ ТОТЕВ
                     ТОТЮ ПЕТРОВ ТОТЕВ
                     ТОШКО ХРИСТОВ ТОДОРОВ
                     ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА
                     ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА МИХОВА
                     ХРИСТИНА ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА
                     ХРИСТИНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
                     ХРИСТИНА МИЧЕВА ТОТЕВА
                     ХРИСТИНА НАЧЕВА МАРКОВА
                     ХРИСТИНА СИМЕОНОВА ИВАНОВА
                     ХРИСТИНА ХРИСТОВА ТРОПЧЕВА
                     ХРИСТИНА ЦЕНКОВА БЕРОВА
                     ХРИСТО ИЛИЕВ ДОНКОВ
                     ХРИСТО КОЛЕВ ПЕЙЧЕВ
                     ХРИСТО КЪНЧЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ЛАЛЕВ СВАРОВ
                     ХРИСТО МИХОВ МАРКОВ
                     ХРИСТО МИЧЕВ ПЕНКОВ
                     ХРИСТО ПЕТКОВ СЕМОВ
                     ХРИСТО СТЕФАНОВ НЕДЕЛЧЕВ
                     ХРИСТО ТОШКОВ ТОДОРОВ
                     ЦВЕТАНА МАТЕВА ТОТЕВА
                     ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА НАЧЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ПАВЛИНОВА БЪЧВАРОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
                     ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ЦОНКОВ
                     ЦВЕТОМИРА ЦВЕТАНОВА АНГЕЛОВА
                     ЦЕНКА ИВАНОВА СИМЕОНОВА
                     ЦЕНКА ИВАНОВА ШЕЙТАНОВА
                     ЦЕНКО ТОТЕВ БОНЕВ
                     ЦОНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЦОНКА ИВАНОВА МИЧЕВА
                     ЦОНКА ХРИСТОВА БОЧЕВА
                     ЦОНКА ЦОНКОВА КОСТОВА
                     ЦОНЮ КОЛЕВ КОЛЕВ
                     ЦОЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ЦОЧО КЪНЧЕВ ЦОЧЕВ
                     ЦОЧО МАРИНОВ ПЕТРОВ
                     ЯСЕН ДОБРИНОВ ТРИФОНОВ

                                           Кмет/кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: