Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Р.България на 26 май 2019 г.

Дата на публикуване: 14.05.2019 09:00

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област ЛОВЕЧ, община АПРИЛЦИ
населено място ГР.АПРИЛЦИ, кметство ..........., секция № 001
адрес на избирателна секция град Априлци,пл.”Априлско въстание” № 5

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛ                ЛАМБРОВ              КЕРЕЗОВ
АННА                 СЪБКОВА              БАЛДЖИЕВА
ВЕЖЕН                ЕВГЕНИЕВ             ЕНЧЕВ
ГЕОРГИ               СТОЯНОВ              ИВАНОВ
НИКОЛ                НИКОЛОВА             КИПРИЛОВА
ПЕТКО                СТОЯНОВ              ЩЪРБАНОВ
ЦВЕТАН               ЦОНКОВ               ДЕЛИЙСКИ


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ЛОВЕЧ, община АПРИЛЦИ
населено място ГР.АПРИЛЦИ, кметство ..........., секция № 002
адрес на избирателна секция град Априлци, ул.”Цанко Дюстабанов” № 12

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
КРАСИМИР             СТЕФАНОВ             СТЕФАНОВ

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ЛОВЕЧ, община АПРИЛЦИ
населено място ГР.АПРИЛЦИ, кметство ..........., секция № 003
адрес на избирателна секция град Априлци, ул.”Ботев връх” № 49

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАСИЛКА              КОСТОВА              ПЕТРУНОВА
ИВАНКА               ТОТИНОВА             ВАРЧЕВА
СТАНКА               СЪБЧЕВА              КАЙМАКЧИЕВА


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ЛОВЕЧ, община АПРИЛЦИ
населено място ГР.АПРИЛЦИ, кметство ..........., секция № 004
адрес на избирателна секция град Априлци, пл.”Марин Сяров” № 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВЕСЕЛИНА             КИРИЛОВА             КЪНЧЕВА
МАРИЯ                НАНКОВА              КОСТАДИНОВА
НАТАЛИЯ              ПЕТКОВА              СТЕФАНОВА
ПЕТЯ                 ИВАНОВА              КУЗЕВА
ПЕШКА                ИЛИЕВА               ПЕНКОВА
ХРИСТИНА             ПЕТКОВА              МАРИНОВА


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ЛОВЕЧ, община АПРИЛЦИ
населено място С.ВЕЛЧЕВО, кметство ..........., секция № 006
адрес на избирателна секция село Велчево, ул.”Христо Ботев” № 59

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ЙОРДАНКА             ПЕТРОВА              ПЕШЕВА
ПЛАМЕН               ИВАНОВ               ГЕНКОВ


Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: