Български пощи
Обява 00016-2017-2

/assets/Pictures/LogoApriltsi.png

 
  
ПРОТОКОЛ по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет “Доставка на автомобилни горива (бензин - А-95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация Априлци и ОУ "Васил Левски" през 2017 г.”   


ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Доставка на автомобилни горива (бензин - А-95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация Априлци през 2017 г.“
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИРАНЕТО НА ОФЕРТИ:
Образец № 1; Образец № 2; Образец № 3; Образец № 4; Образец № 5; Образец № 6; Образец № 7; Образец № 8; Образец № 9

ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ

Проект на договор за доставка на горива


Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"