Български пощи
FastPay
СУ "Васил Левски"
  

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ГРАД АПРИЛЦИ


Официално наименование

Средно училище „Васил Левски”

Булстат - ЕИК

177179830

Представляващ

ДОНЧО ХРИСТОВ ПАЧНИКОВ – Директор

Адрес

Ул.”Васил Левски” № 83

Град

Априлци

Пощенски код

5641

Държава

България

Телефон

06958 23 33

Факс

06958 3273

Електронна поща:


su.v.levski@gmail.com


ВАЖНИ СРОКОВЕ И ДАТИ ПО ПРИЕМА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"