Български пощи
FastPay
Новини и съобщения

Важно за земеделските стопани
21.08.2019
Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със заболяването Африканска чума по свинетеЗа повече информация - ТУК  

„Да изчистим България ЗАЕДНО”
21.08.2019
Община Априлци се присъединява към инициативата на  БТВ „Да изчистим България ЗАЕДНО”и призовава всички организации и жители на територията на общината да се  включат в тазгодишната кампания, която ще се проведе на 14 септември 2019 г.Всеки един от нас може да бъде инициатор в тази кампания и да се погрижи за чистотата пред своя имот, градинката, речния бряг, на пространството до съседната сграда, детската площадка, зоните за отдих и спорт, туристическите пътеки и др. През 2019г. кампанията разширява обхвата си с нови възможности за подобряване на средата в която живеем. Доброволците ще могат не просто да почистят замърсените зони, но и...

Заповед за забрана на достъпа до горските територии
21.08.2019
За повече информация-ТУК

Обява до заинтересованите лица и общественост
14.08.2019
Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение на Община Априлци „Изграждане на мостово съоръжение над река Сенковчица, кв. Острец, гр. Априлци, Община Априлци”.             Мостовото съоръжение над река Сенковчица се предвижа да бъде изградено на ул. “Цанко Дюстабанов“, ПИ с идентификатор 52218.546.88, на мястото на съществуващото такова и разрушено в следствие придошли води на река Сенковчица. Разглеждания участък е част от уличната мрежа на кв. Острец, гр. Априлци в непосредствена блозост до третокласен път. Към настоящият момент улицата е прекъсната и затворена за движение поради липса на мостово съоръжение, премостващо коритото на река Сенковчица. Това прекъсване на улицата, представлява...

Съобщение за инвестиционно намерение
12.08.2019
  Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение на Община Априлци: „Основен ремонт на ул. „Свинова поляна”, гр. Априлци”, кв. „Център” през кв. “Първовци” до и през кв. „Свинова поляна”, като трасето на същата започва от о.т. 62 по регулационния план на кв. „Център” и преминава през ПИ с идентификатори 52218.530.624, 52218.585.35, 52218.585.36, 52218.585.38, 52218.570.83, 52218.570.88, 52218.588.22, 52218.586.14, 52218.570.90, 52218.58/6.17, 52218.570.92, 52218.569.50, 52218.569.52, 52218.569.55, 52218.569.59, 52218.569.61, 52218.570.85, 52218.570.94, 52218.486.50, 52218.486.53, 52218.486.56, 52218.486.59, 52218.486.62, 52218.393.68, 52218.393.67, 52218.466.20, 52218.393.84, 52218.393.86, 52218.466.23, 52218.466.17, 52218.534.7, 52218.417.125, 52218.533.169, 52218.533.166, 52218.533.53, 52218.533.170, 52218.533.167, 52218.533.174, 52218.771.101 до 52218.533.171 по КККР на гр. Априлци, с обща дължина...

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на консултации за изготвяне на предложение за съставите на ОИК на територията на Община Априлци
12.08.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И ЕНа основание чл.75 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 163 на Президента на Република България за насрочване на избори  за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.(Обн.Дв, бр. 56 от 16.07.2019 г.)Кметът на Община Априлци д-р Младен Пелов  канина 16.08.2019 г. (петък)  от 13.30 часа в  заседателната зала на Община Априлциместните ръководства на политическите партии и коалиции за провеждане на  консултации за изготвяне на предложение за съставите на Общинска избирателна комисия на територията на Община Априлци.Участниците  в консултациите следва да представят пълномощно от ръководството на съответната партия...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"