Български пощи
FastPay
Новини и съобщения

ОБЯВА Община Априлци ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
25.03.2020
ОБЯВА   Община Априлци ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с начална тръжна цена на дървесината в подотдел , описан в колона 25 /двадесет и пет/ по Опис-Приложение №1.               Обява за публичен търг Тръжни документи за участие Заповед за провеждане на търгОПИС ПРИЛОЖЕНИЕ №1   Допълнителна информация на тел. 06958 / 22 22  “Общински имоти”  

Агенцията по заетостта предлага нова електронна услуга за регистрация на търсещите работа лица
24.03.2020
  Агенцията по заетостта и Държавна агенция „Електронно управление" /ДА ЕУ/ предлагат нова електронна услуга за регистрация на търсещите работа лица. Тя е реализирана от ДАЕУ на Единен портал за достъп до електронни административни услуги на ДА ЕУ, раздел „Социални дейности"/„Безработица и насърчаване на заетостта", линкът към който е:https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment Новата услуга допълва съществуващите възможности за регистрация по електронен път, които Агенцията по заетостта предлага на хората, за да не посещават офисите на бюрата по труда. Така те могат да си останат в къщи, да получават посреднически услуги за подпомагане търсенето на работа дори и в условията на прилаганите мерки за ограничени контакти...

Преустановяване на транспортните връзки събота и неделя с обществен транспорт на пътници по линията Априлци-Троян, със заповед №121/23.03.2020 г. на кмета на община Априлци
23.03.2020
Заповед №121/23.03.2020 г. на кмета на община АприлциНа основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4, и ал. 5 от Закон за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на Министър- председателя на Република България и актуализираната Заповед № РД- 01-124 от 13.03.2020 г. на Министър...

Заповеди на Министъра на здравеопазването, издадени на 20 и 22 март, касаещи COVID-19 на територията на страната
23.03.2020
ЗАПОВЕД РД-01-145/22.03.2020 г. „НАРЕЖДАМ:I. Допълвам Заповед № РД-01-138 от 19.03.2020 като допускам граждани на Турция и Република Северна Македония да преминават транзитно през територията на Република България с цел завръщане в държавата, в която живеят и пребивават. II. Заповедта да се съобщи на министъра на външните работи, министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, директора на главна дирекция „Гранична полиция“ и регионалните здравни инспекции за сведение и изпълнение.”   ЗАПОВЕД РД-01-144/22.03.2020 г. „НАРЕЖДАМ: I. Допълвам т.1, част 1 от Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г. като разпореждам в обектите за бързо...

Мероприятия във връзка с настъпването на пожароопасния сезон 2020г., приети със Заповед №119/23.03.20 г.  на кмета на община Априлци
23.03.2020
Във връзка с настъпването на пожароопасния сезон 2020г., със Заповед №119/23.03.20 г.  кмета на община Априлци нареди: Лицата извършващи ползвания на горите, както и собственици на недвижими имоти, земеделски производители и животновъди, лицата ползващи наети общински земеделски имоти са длъжни да извършват противопожарни мероприятия за своя сметка.               Да се обърне внимание на превантивните мероприятия по следните въпроси: Забранява се паленето на огън в горите извън определените от ТП ДЛС „Русалка” места; Забранява се паленето на сухи треви, храсти в горите, както и в земите от горския фонд и на разстояние 500 метра от неговите граници. Паленето на пасища, ливади със суха трева и...

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"