Български пощи
FastPay
МИГ Троян, Априлци, Угърчин

Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци” е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо обществено полезна дейност на територията на общините Троян и Априлци.  Инициативата е подкрепена с прякото участие на общините Троян и Априлци, Института за планинско животновъдство и земеделие – Троян, както и от представители на частния бизнес от територията на двете общини.
 
Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци” обхваща цялата територия  на община Троян и на община Априлци.
 
Основната стратегическа цел на Сдружението, която трябва да бъде постигната чрез изпълнение на Стратегията за местно развитие е:
 
Превръщане територията на МИГ Троян и Априлци в привлекателен район от Централна Стара планина със съхранена природа, съчетал духа и традициите на балканджиите с модерна икономика и европейско качество на живот, развиващ екологосъобразно планинско животновъдство, земеделие и атрактивен туризъм.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"