Избори за народни представители за НС - 11 юли 2021 г.

Дата на публикуване: 25.05.2021 11:15
Заповед №194/18.05.2021 г. на кмета на Община Априлци относно места за обявяване на предварителни избирателни списъци за произвеждане на предсрочни избори за НС на 11.07.2021 г.

Заповед №195/18.05.2021 г. на кмета на Община Априлци относно избирателни секции за произвеждане на предсрочни избори за НС на 11.07.2021 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
_
________________________________________________________________________________________

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

НА 11 ЮЛИ 2021 ГОДИНА
 

Във връзка с насрочените на 11 юли 2021 г. избори за народни представители, по електронен път и в Общински център за информация и услуги на гражданите, намиращ се на първи етаж  в сградата на Община Априлци, както и в кметските наместничества от Община Априлци, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс,  както следва:

В периода от 31.05.2021 г. до 26.06.2021 г. до 17,00 ч., включително кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Заявлението-декларация (Приложение № 18-НС), по чл. 34, ал. 1-4 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината или кметския наместник собственоръчно подписано.

 

В периода от 31.05.2021 г. до 26.06.2021 г., до 17,00 ч. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец (Приложение 14-НС), чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

 

В периода от 31.05.2021 г. до 26.06.2021 г. до 17,00 ч., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането (Приложение 12-НС), чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината или кметския наместник по настоящия адрес на заявителя и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

 

В периода от 31.05.2021 г. до 05.07.2021 г. , включително всеки избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до общинската администрация, по образец. Заявлението (Приложение 8-НС), по чл. 43, ал. 1, изр. първо от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината или кметския наместник собственоръчно подписано.

От 26.06.2021 г. до 05.07.2021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 26.06.2021 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

Заявление (Приложение 14-НС), чл. 37, ал. 2 от Изборния кодекс трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

 

Заявленията могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Априлци, секция „Избори за народни представители за НС на 11 юли 2021 г.” и подадени лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно и изпратено на e-mail: info@obshtina-apriltsi.com.

Приложени документи към съобщението:
Заявление приложение №8
Заявление приложение №12
Заявление приложение №14
Заявление приложение №18
_________________________________________________________________________________________

Покана за провеждане на консултации за състава на Секционни избирателни комисии /СИК/ на територията на община Априлци за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

Заповед №231 от 07.06.2021 г. на кмета на Община Априлци относно места за поставяне на агитационни материали

Заповед №232 от 07.06.2021 г. на кмета на Община Априлци относно информационно-разяснителна кампания

Как да гласуваме, ако сме на почивка?

 _________________________________________________________________________________________

Списък на заличените лица
 _________________________________________________________________________________________
СЪОБЩЕНИЕ относно публична демонтрация на машинно гласуване за избори, предназначена за граждани

Централна избирателна комисия със съдействието на Община Априлци организира тестова пробна демонстрация за граждани, относно гласуване с машина.
Демонстрацията ще бъде публична и на открито, в кв.Център /Ново село/, на 5 юли /понеделник/ 2021 г., между 15:00-17:00 ч., под навеса срещу централния площад „Априлско въстание“

 

 


Наименование Брой тегления
Zapoved-232-07-06-2021.pdf 6 Изтегли документ с име "Zapoved-232-07-06-2021.pdf"
Zapoved-232-07-06-2021.pdf 5 Изтегли документ с име "Zapoved-232-07-06-2021.pdf"
SKM_C25821063010580.pdf 4 Изтегли документ с име "SKM_C25821063010580.pdf"
ЗАЛИЧЕНИ.txt.docx 5 Изтегли документ с име "ЗАЛИЧЕНИ.txt.docx"
Гласуване.docx 5 Изтегли документ с име "Гласуване.docx"
zapoved 231-0.pdf 13 Изтегли документ с име "zapoved 231-0.pdf"
Покана1.docx 32 Изтегли документ с име "Покана1.docx"
Prilojenie N 18-НС-Zaiavlenie-deklaratsiya za glasuvane na drugo miasto-chl 34 al 1 2 3 i 4.docx 25 Изтегли документ с име "Prilojenie N 18-НС-Zaiavlenie-deklaratsiya za glasuvane na drugo miasto-chl 34 al 1 2 3 i 4.docx"
Prilojenie N 14-НС-Zaiavlenie-glasuvane.podvizna-kutiya.docx 26 Изтегли документ с име "Prilojenie N 14-НС-Zaiavlenie-glasuvane.podvizna-kutiya.docx"
Prilojenie N 12-НС-Zaiavlenie-vpisvane-izbspisak.nastoiasht-adres-chl 39 al 1.docx 20 Изтегли документ с име "Prilojenie N 12-НС-Zaiavlenie-vpisvane-izbspisak.nastoiasht-adres-chl 39 al 1.docx"
Prilojenie N 8-НС-Zaiavlenie-nepalnoti.greshki-chl 43 al.1 (1).docx 21 Изтегли документ с име "Prilojenie N 8-НС-Zaiavlenie-nepalnoti.greshki-chl 43 al.1 (1).docx"
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК.pdf 47 Изтегли документ с име "ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК.pdf"
195.pdf 23 Изтегли документ с име "195.pdf"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: