О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение

Дата на публикуване: 06.01.2022 14:12

Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение:

 

Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение: „Изработване проект на Подробен устройствен план – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ за трасе на водопровод към ПИ с идентификатор 52218.139.71, кв. Видима, м. „Лъгът“, гр. Априлци, общ. Априлци във връзка с изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 52218.139.71, 52218.139.7 и 52218.139.11, местност „Лъгът“, кв. „Видима“, гр. Априлци след промяна предназначението на земеделска земя за застрояване с къщи за гости“, с възложител Деляна Кръстева Ангелова, гр. Казанлък, обл. Стара Загора, ж.к. „Изток“ бл. 23, ет. 6, ап. 114.

За повече информация


Наименование Брой тегления
SKMBT_C224e22010610550.pdf 25 Изтегли документ с име "SKMBT_C224e22010610550.pdf"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: