Община Априлци обявява прием на заявления от кандидат – потребители за социална услуга „Топъл обяд“ по проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Априлци“

Дата на публикуване: 10.12.2020 00:00


Европейски съюз
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция BG05FMOP001-5.001
„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

Община Априлци обявява прием на заявления от кандидат – потребители за социална услуга „Топъл обяд“ по проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Априлци“, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Априлци“ ще се реализира на територията на цялата община, като услугата ще се предоставя в периода: 01.01.2021 – 27.04.2021 г.

Приемът на заявления за ползване на услугата започва от 11 декември 2020 г. и ще се приемат всеки работен ден в Община Априлци, информационен център за обслужване на граждани и в кметствата по населени места.

Допустими целеви групи по проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Априлци“:

  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – 363 лв., хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания, са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
  2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
  3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Кандидат – потребителите от целевите групи ще бъдат определени след преценка на допустимост, извършена от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Троян.

Пакетът от необходимите документи могат да бъдат изтеглени от прикачените файлове под публикация или предоставени на хартия от Информационния център на Община Априлци и от кметствата по населени места.

Повече информация може да се получи в работно време на тел. 06958 2222 или в кметствата по населени места.

Приложение 2, Заявление-декларация COVID-19

Приложение 20 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация

Галерия
Наименование Брой тегления
Приложение 20 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация... (1) (1).doc 141 Изтегли документ с име "Приложение 20 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация... (1) (1).doc"
Прил. 2 Заявление-декларация COVID 19 (1).doc 109 Изтегли документ с име "Прил. 2 Заявление-декларация COVID 19 (1).doc"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: