Община Априлци търси да назначи служител на длъжността СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ”

23.07.2020 13:41
 1. Основна цел на длъжността:

Извършва дейности свързани с обслужването на данъкоплатците, приемане /обработка на данъчни декларации и регистрация/ дерегистрация на данъчни субекти. Изготвяне и работа с данъчни досиета, съгласно утвърдените процедури. Оказва методическа и практическа помощ на данъкоплатците по прилагане на данъчното законодателство.

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование - Виеше икономическо;
 • Минимален професионален опит - 2 /две/ години
 • Познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнение на задълженията;
 • Компютърна грамотност
 1. Вид на правоотношението - трудово.
 2. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:
 • заявление;
 • автобиография;
 • копие от диплома за завършено образование и допълнителна квалификация.

Заявлението и документите следва да бъдат представени в Общински център за информация и услуги на гражданите- гр.

Априлци, ул. „Васил Левски” № 109, деловодство (I етаж), работно време 8:00-17:00 часа, тел. 06958 2222,

или изпратете на е-mail: apriltsi1976@abv.bg.

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)