Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
ЗАПОВЕД №171 от 27.04.2020 г. на кмета на Община Априлци, променя разписанието на обществения транспорт в условията на извънредно положение
27.04.2020

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4, и ал. 5 от Закон за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на Министър- председателя на Република България и актуализираната Заповед № РД- 01-124 от 13.03.2020 г. на Министър на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Изменям, считано от 28.04.2020 г. Заповед №121/23.04.2020 г., както следва:

„Превозвачът на обществен транспорт на пътници, който има сключен договор с Община Априлци по маршрутната линия Априлци - Троян да редуцира транспортните връзки както следва:

  1. От понеделник до петък включително:


Априлци - Троян: 7:00 ч.; 11:00 ч.; 16:00 ч.

Троян - Априлци: 8:00 ч.; 13:10 ч.; 17:10 ч.

  1. Събота и неделя транспортните връзки се преустановяват до второ нареждане.

 

            Копие от настоящата заповед да бъде връчена срещу подпис на отговорните длъжностни лица.

ЗАПОВЕД №171 от 27.04.2020 г.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"