Български пощи
FastPay
PP-00016-2014-0001ПРОЦЕДУРА РЕДА НА ГЛАВА 8 А ОТ ЗАОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „УКРЕПВАНЕ СКАТА НАД ИМОТ №52 НА УЛ.„РУСАЛИЙСКИ ПРОХОД” В ГР.АПРИЛЦИ”


ПРОТОКОЛ от разглеждане, оценка и класиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „УКРЕПВАНЕ СКАТА НАД ИМОТ №52 НА УЛ.„РУСАЛИЙСКИ ПРОХОД” В ГР.АПРИЛЦИ”

Отговор № 2 на зададени въпроси
Отговор № 1 на зададени въпроси
Публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8А от ЗОП и с предмет „УКРЕПВАНЕ СКАТА НАД ИМОТ №52 НА УЛ.„РУСАЛИЙСКИ ПРОХОД” В ГР.АПРИЛЦИ”
Документация за участие
Списък на документите съдържащ се в офертата
Административни сведения
Декларация по чл.47, ал.1 от Закона за обществените поръчки

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки
Техническо предложение
Ценово предложение
Количествено-стойностна сметка
Проект на договор
Технически проект - част "Конструкции"
Технически проект - част "Ситуация"
Технически проект - част "Временна организация безопасността на движението"
Технически проект - част "План за безопасност и здраве"

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"