Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение
10.07.2020

Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение:

Изграждане на нов обект „Еднофамилна жилищна сграда за сезонно ползване”, находяща се в ПИ с идентификатор 23621.502.29 по КККР на с. Драшкова поляна, махала Липова могила, общ. Априлци, обл. Ловеч, с възложител Николай Марков Найденов - гр. Червен бряг, ул. „Панайот Волов” № 11а.

Обява до заинтересованите лица и общественост и информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"