Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Обявление за обществено обсъждане на Проект за изменение границите на Общ устройствен план на община АприлциОбявление за обществено обсъждане на Проект за изменение границите на Общ устройствен план на община Априлци
03.01.2020


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.69, ал.1, т.1 и 4 и ал.2 от Административно процесуалния кодекс, Община Априлци уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че e изработен и e предмет на обществено обсъждане Проект за изменение границите на Общ устройствен план на община Априлци.Проекта за изменение границите на Общ устройствен план на община Априлци, заедно със всички приложения към него са публикувани на интернет страницата на Община Априлци на електронен адрес: http://www.obshtina-apriltsi.com/
Проектът за изменение границите на Общ устройствен план на община Априлци и Решението за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка са достъпни за запознаване всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, в сградата на Община Априлци, гр.Априлци, ул."Васил Левски" № 109, ет.2, стая № 17, отдел „ТСУ“.


ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.02.2020 г. ОТ 14:00 часа, В СГРАДАТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ, ЕТ.2, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АПРИЛЦИ.

За контакти относно общественото обсъждане от страна на Община Априлци:
1. Донка Чорбаджийска – Старши специалист в дирекция „Устройство на територията, общинска собственост и евроинтеграция”, гр.Априлци, ет.2, стая 17, тел. 06958/22 22, вътр. 117, факс 06785/22 85, е-mail: apriltsi1976@abv.bg
2. Аделина Еленкова Маринова - Балджиева – Старши специалист „Еколог” в дирекция „Устройство на територията, общинска собственост и евроинтеграция”, гр.Априлци, ет.2, стая 14, тел. 06958/22 22, вътр. 117, факс 06785/22 85, е- mail: apriltsi1976@abv.bg

Материали за обществено обсъждане
Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Априлци
Обяснителна записка
РЕШЕНИЕ № ПН ЕО 1/2019Г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА  ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ 

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"