Български пощи
ГРАФИК на постоянните комисии и редовните заседания
Месец Февруари 2018 г.
15.02.2018 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
Месец Януари 2018 г.
16.01.2018 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
25.01.2018 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч
23.01.2018 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 14:30 ч
30.01.2018 г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци- 13:30 ч
месец Ноември 2017 г.
14.11.2017 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
23.11.2017 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч
месец Октомври 2017 г.
09.10.2017 г. - Извънредно заседание на ОбС Априлци-13:30 ч.
17.10.2017 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
26.10.2017 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.
месец Септември 2017 г.
19.09.2017 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
28.09.2017 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.
месец Август 2017 г.
22.08.2017 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
31.08.2017 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.
месец Юли 2017 г.
18.07.2017 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
27.07.2017 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.
месец Юни 2017 г.
20.06.2017 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
29.06.2017 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.
месец МАЙ 2017 г.
16.05.2017 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
25.05.2017 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.
месец АПРИЛ 2017 г.
18.04.2017 г. - Заседание на Постоянните комисии към ОбС Априлци - 13:30 ч.
27.04.2017 г. - Редовно заседание на ОбС Априлци - 13:30 ч.
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"