Български пощи
Отчети


  ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет- Априлци и на неговите комисии за ПЪРВОТО шестмесечие на 2016 година. 


ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет- Априлци и на неговите комисии за ВТОРОТО шестмесечие на 2016 година. 


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България заедно