Български пощи
Банкови сметки
Банкови сметки на Община Априлци

Банкова сметка на Възложителя - Община Априлци за внасяне на гаранции за участие и изпълнение

Банкова сметка /IBAN/: BG59UBBS 80 02 33 00 28 47 10;

Банков код /BIC/: UBBSBGSF

Търговска банка" "ОББ" АД - клон АприлциБанкова сметка на Възложителя - Община Априлци за закупуване на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки

Банкова сметка /IBAN/: BG84UBBS 80 02 84 41 10 48 10;

Банков код /BIC/: UBBSBGSF

Търговска банка" "ОББ" АД - клон АприлциБанкова сметка за заплащане на местни данъци и такси

Банкова сметка /IBAN/: BG84UBBS 80 02 84 41 10 48 10;

Банков код /BIC/: UBBSBGSF

Код за вид плащане:

44 24 00 - Такса битови отпадъци;

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти;

44 23 00 - Данък моторни превозни средства;

44 25 00 - Данък за възмездно придобиване на имоти;

44 28 00 - Туристически данък;

44 14 00 - Патентен данък;

44 65 00 - Лихви и наказателни постановления

Търговска банка" "ОББ" АД - клон АприлциБанкова сметка за заплащане на наеми и продажби на общинско имущество

Банкова сметка /IBAN/: BG84UBBS 80 02 84 41 10 48 10;

Банков код /BIC/: UBBSBGSF

Код за вид плащане:

44 41 00 - Наеми на общинско имущество;

44 42 00 - Данък върху недвижимите имоти;

44 55 00 - Данък моторни превозни средства;

44 56 00 - Данък за възмездно придобиване на имоти;


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"