Български пощи
Новини и съобщения

Допуснато изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52218.540.16
22.02.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 297Априлци, 22.02.2018 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №66/20.02.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за  подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за поземлен  имот с идентификатор 52218.540.16, по кадастралната карта на  гр.Априлци, строителен полигон „Татарлиите”, област Ловеч, с който:От поземлен имот с  идентификатор  52218.539.20,  да се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ  I-540.16, по имотни граници, с предназначение  „За  жилищно строителство”, при спазване на изискванията за устройство...

Организация на движението nа 10.02.2018 г. в Община Априлци и гр.Априлци, във връзка с провеждане на празника на „Сланината и греяната ракия”
07.02.2018
Община Априлци уведомява всички граждани и гости на град Априлци, че във връзка с провеждане на 10.02.2018 г. на осмото издание на традиционният празник на „Сланината и греяната ракия” в Община Априлци и гр.Априлци се въвеждат ограничения в движението на МПС.Спира се движението на МПС в периода 10:00 ч. – 15:00 ч. по републикански път III – 607 от км 59 + 150 (кръстовище строителен хипермаркет „ЕРМИ”) до км 61 + 930 (мост кв.Зла река).Няма да бъдат спирани автобуси и микробуси пътуващи по редовни автобусни линии и автомобили със специален режим на движение.ОБХОДНИ МАРШРУТИ Маршрут:   Обходен маршрут: кв.Острец – кв.Видима Виж на картата...

Допуснато изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 52218.544.75
07.02.2018
О Б Я В Л Е Н И Е№ 204Априлци, 07.02.2018 г. Община Априлци, област Ловеч, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ,/ съобщава, че със Заповед №41/06.02.2018г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на проект за  подробен устройствен план – план  за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за поземлен  имот с идентификатор 52218.544.75 – застроен с жилищна и стопански сгради, по кадастралната карта на  гр.Априлци, кв.Острец, строителен полигон „Маришница”, област Ловеч , с което:От поземлен имот с идентификатор  52218.544.75 да се обособят два  самостоятелни  урегулирани поземлени имота - УПИ I-544.144 и УПИ II-544.145 , с...

Съобщене до производителите и търговците участници в ПРАЗНИКА НА "СЛАНИНАТА И ГРЕЯНАТА РАКИЯ"
06.02.2018
  Уважаеми дами и господа производители и търговци,Настаняването ви на определената търговска площ за празника на сланината и греяната ракия, който ще се проведе на 10.02.2018 г. /събота/ в гр.Априлци, ще се извършва от 9,00 до 17,00 часа на 09.02.2018 г. /петък/ и от 5,00 до 8,00 часа на 10.02.2018 г. /събота/. За целта е необходимо да се обадите на тел. 0882 628 302. До участие в празника ще се допускат само търговци и производители, които са заявили предварително своето участие със съответната търговска площ.Заплащането на таксата в размер на 12,00 лева на кв.м. ще се извършва непосредствено след вашето настаняване.

Конкурс длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, АДМИНИСТРАТИВНО, ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” в община Априлци
02.02.2018
ОБЯВЛЕНИЕ За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Община Априлци със седалище и адрес на управление: гр. Априлци, ул. Васил Левски № 109На основание 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 38/02.02.2018г. на Кмета на Община Априлци обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:1.    Конкурсът се обявява за длъжността:ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, АДМИНИСТРАТИВНО, ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” в община Априлци2. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:-    Минимална образователно-квалификационна степен – магистър по...

Тодоровден в Априлци 24.02.2018 г.
01.02.2018
   Преданията разказват, че на този ден светецът обличал девет кожуха и отивал при Бога да проси за лято. В представите на древните българи Тодоровден е един от пролетните празници, свързан със здравето на конете. На този ден се организират надбягванията с коне – т.нар. кушии.   Община Априлци Ви кани на предстоящите конни кушии на 24.02.2018 г./Събота/ от 10:00 часа, кв. Видима, местността "Маринска". Нека бъдем заедно на този хубав празник. Заповядайте!!!

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"