Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Инвестиционно предложение на Община Априлци: „Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа на кв. Острец, гр. Априлци”
14.08.2020

Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение на Община Априлци: „Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа на кв. Острец, гр. Априлци”

Обява до заинтересованите лица и общественост и информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"