Български пощи
FastPay
Заповеди
Заповед № 275 от 08.07.2020 г. на Кмета на Община Априлци
13.07.2020
Със Заповед № 275 от 08.07.2020 г. на Кмета на Община Априлци е определено приемно време за граждани на служба Териториално и селищно устройство

10:00 - 12:00 ч., Понеделник - Петък

Пълен текст на Заповед № 275 от 08.07.2020 г.
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"