Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Публичен търг с явно наддаване за продажба на автомобили
19.06.2020

ОБЯВА

 

На основание чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС, чл.29 от НРПУРОИ на Общински съвет Априлци, Решение № 112 от Протокол №12/28.05.2020 г. на Общински съвет Априлци и Заповед № 223/10.06.2020 г. на Кмета на Община Априлци.

 

Община Априлци ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на автомобили съгласно приложен опис. 

Публичния търг ще се проведе на 10.07.2020 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Априлци.

Тръжната документация ще се закупува в касата на Общинския Център за информация и услуги на първия етаж в сградата на Община Априлци срещу 20 лв. без ДДС до 12.00 часа, огледа на обектите на публичния търг ще се извършва до 15.30 часа, внасянето на депозита за участие в публичния търг до 16,00 часа, а  подаването на предложенията за участие в публичния търг до 16.30 часа на 09.07.2020 г., включително.

Заповед за търг
Заповед за отмяна на Заповед №223 в частта и т.11
Обява за търг 
Тръжна документация

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"