Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение
15.05.2020

Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение:
„Развитие на земеделско стопанство за отглеждане на дребни преживни животни и трайни насаждения от сливи в землището на гр. Априлци, обл. Ловеч”, с възложител Ивайло Младенов Колев – гр. Априлци, кв. „Видима”, ул. „Вилна” № 17.

Обява до заинтересованите лица и общественост

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"