Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Заповеди на Министъра на здравеопазването, издадени на 20 и 22 март, касаещи COVID-19 на територията на страната
23.03.2020

ЗАПОВЕД РД-01-145/22.03.2020 г.
НАРЕЖДАМ:
I. Допълвам Заповед № РД-01-138 от 19.03.2020 като допускам граждани на Турция и Република Северна Македония да преминават транзитно през територията на Република България с цел завръщане в държавата, в която живеят и пребивават.

II. Заповедта да се съобщи на министъра на външните работи, министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, директора на главна дирекция „Гранична полиция“ и регионалните здравни инспекции за сведение и изпълнение.”

 

ЗАПОВЕД РД-01-144/22.03.2020 г.
НАРЕЖДАМ:

I. Допълвам т.1, част 1 от Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г. като разпореждам в обектите за бързо хранене и хранителните магазини на територията на бензиностанции да не се допуска консумацията на място.

II. Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни инспекции, които да уведомят кметовете на общините и директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи.

 

ЗАПОВЕД РД-01-143/20.03.2020 г

„НАРЕЖДАМ:

  1. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.:
  2. Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.
  3. Органите на Министерство на вътрешните работи да организират контролно- пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и да извършват проверка на целта на пътуването на гражданите.
  4. През контролно-пропускателните пунктове по т. 2 се пропуска преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, медицински документ, документ за самоличност.
  5. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8,30 до 10,30 часа всеки ден.
  • Заповедта да се съобщи на министъра на вътрешните работи и областните управители, които да уведомят съответно директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и кметовете на общини.
  1. Директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и кметовете на общини да уведомят заинтересованите лица и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
IV. Мерките са в сила до изричната им отмяна“

ЗАПОВЕД РД-01-143/20.03.2020 г.
ЗАПОВЕД РД-01-144/22.03.2020 г.
ЗАПОВЕД РД-01-145/22.03.2020 г.
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"