Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Мероприятия във връзка с настъпването на пожароопасния сезон 2020г., приети със Заповед №119/23.03.20 г.  на кмета на община Априлци
23.03.2020

Във връзка с настъпването на пожароопасния сезон 2020г., със Заповед №119/23.03.20 г.  кмета на община Априлци нареди:

Лицата извършващи ползвания на горите, както и собственици на недвижими имоти, земеделски производители и животновъди, лицата ползващи наети общински земеделски имоти са длъжни да извършват противопожарни мероприятия за своя сметка.

 

            Да се обърне внимание на превантивните мероприятия по следните въпроси:

  1. Забранява се паленето на огън в горите извън определените от ТП ДЛС „Русалка” места;
  2. Забранява се паленето на сухи треви, храсти в горите, както и в земите от горския фонд и на разстояние 500 метра от неговите граници. Паленето на пасища, ливади със суха трева и друга растителност в полските имоти /слогове и крайпътни ивици/, паленето на стърнища и други растителни остатъци под какъвто и да е предлог;
  3. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горите са длъжни да спазват противопожарните правила;
  4. Собствениците на категоризирани обекти на територията на община Априлци да организират поставянето на предупредителни табели и плакати в близост до своите обекти, забраняващи паленето на огън;
  5. Забранявам паленето на открит огън при посещение в планината, на хижи, вили и почивни бази най-малко на 100 метра от границите на горски територии, което е в нарушение на чл. 137, ал. 3 от Закона за горите;
  6. Забранява се паркирането на превозни средства и устройването на биваци в близост до горите, освен на обозначените за това места;
  7. Лицата стопанисващи електропроводи с високо и ниско напрежение и други съоръжения преминаващи през горския фонд са длъжни при тяхното строителство, ремонт и експлоатация да спазват правилата за противопожарна безопасност в тях;
  8. Сдруженията на ловците, на риболовците и на туристите в Република България, чрез своите органи инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет;

    Заповед №119/23.03.20 г. на кмета на община Априлци
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"