Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Априлци за 2020 г.
02.01.2020
П О К А Н А

Уважаеми съграждани,
На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси Община Априлци отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.
По традиция приемането на бюджета на общината става след обсъждане с местната общественост. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активно участие на граждани, местния бизнес, представители на неправителствени организации, общински съветници, кметове и кметски наместници, ръководители на бюджетни звена.
Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите на общината да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват пряко в разискванията по конкретните параметри на приходната и разходната част.
Отправяме покана към вас заедно да обсъдим приоритетите на проекто-бюджета на общината за 2020 година.
Очакваме вашите мнения, препоръки и становища.

    Публичното обсъждане ще се проведе на 09 януари /четвъртък/ 2020 г. от 18:00 часа в залата на Общински съвет Априлци.


Приложение: Макрорамка за 2020 г.Стелиян Нунев:......../П/...........…                               инж. Тихомир Кукенски:..../П/.........
Председател на Общински съвет Априлци                Кмет на Община Априлци
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"