Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Заповеди на Директора на ОД „Земеделие“ Ловеч, за одобряване на споразумения за ползване на земеделски земи по чл.37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ за 2020 г. землища на Община Априлци
18.12.2019
Заповед за разпределение на масивите в землище на c. Драшкова поляна ОЗ за стопанската 2019/2020г. - ОЗ
Заповед за разпределение на масивите в землище на c. Драшкова поляна ТН1 за стопанската 2019/2020г. - ОЗ
Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Априлци ПМЛ за стопанската 2019/2020г. - ОЗ
Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Априлци ОЗ за стопанската 2019/2020г. - ОЗ
Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Априлци ТН за стопанската 2019/2020г. - ОЗ
Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Априлци ТН1 за стопанската 2019/2020г. - ОЗ
Заповед за разпределение на масивите в землище на c. Велчево за стопанската 2019/2020г. - ОЗ
Заповед за разпределение на масивите в землище на c. Драшкова поляна ТН за стопанската 2019/2020г. - ОЗ
Заповед за разпределение на масивите в землище на c. Скандало за стопанската 2019/2020г. - ОЗ
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"