Български пощи
FastPay
Заповеди
Заповед № 281-16.08.2019 г. за изработване на проект за ПУП –ПЗР за ПИ 52218.544.71 – стр.полигон „Маришница”
17.08.2019

Със Заповед № 281-16.08.2019 г. на Кмета на Община Априлци  допуснато изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване и регулация за Поземлен имот с иентификатор 52218.544.71 в стр.полигон „Маришница”

С пълният текст на Заповед № 281-16.08.2019 г. на Кмета на Община Априлци, можете да се запознаете ТУК !!!

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"