Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Априлци за 2018 г.
21.05.2019
ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
ЗА 2018 ГОДИНА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващи три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци
КАНЯ

Всички граждани и заинтересовани лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Априлци за 2018 г., което ще се проведе на 28.05.2019 г./вторник/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Априлци.

Приложения:
Отчет на бюджета на Община Априлци към 31.12.2018 г. - приходи
Отчет на бюджета на Община Априлци към 31.12.2018 г. - разходи
Отчет на инвестиционната програма на Община Априлци към 31.12.2018 г.
Доклад към отчет на бюджета към 31.12.2018 г.
ИНЖ. ДИМИТЪР КОКОШАРОВ
Председател на Общински съвет Априлци
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"