Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Ивестиционно предложение „Разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в ПИ №52218.513.320
03.07.2019С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За изясняване на обществения интерес, на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, съобщаваме на гражданите на Община Априлци, за постъпило инвестиционно предложение „Разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в ПИ №52218.513.320 по КК на гр. Априлци, общ. Априлци”, с възложител „МТМ-Транс” ЕООД, гр. Априлци, ул. „Маринска” № 6.

В срок от 14 дни от публикуването на съобщението, всички заинтересовани лица могат да получат достъп до информацията и да изразят становище в сградата на Община Априлци в гр. Априлци, ул. “Васил Левски” №109.

Текст на Уведомлението и информацията

 

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"