Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Обявление за промяна на „Правилник за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци” 
25.11.2019Обявление за промяна на „Правилник за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци” 

На основание чл. 26, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 4 от Закона за нормативните актове,  се предоставя 30 – дневен срок, считано от 25.11.2019 г. до 27.12.2019 г. включително, за предложения и становища по Проекта на „Правилник за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци”, на адрес: гр. Априлци, ул. „Васил Левски” № 109, Общински център за информация и услуги на гражданите или e-mail: os_aprilci@abv.bg

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"