Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Публичен търг с явно наддаване на дървесина в подотдели 55"д", 124"м", 135"к" и 216"и1"
09.07.2019


ОБЯВА


Община Априлци ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с начална тръжна цена на дървесината по подотдели, описана в колона 25 /двадесет и пет/ по Опис-Приложение №1.

Обява за публичен търг
Конкурсна документация за публичен търг
Заповед за публичен търг  
Опис-Приложение №1


Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"