Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
Обява до заинтересованите лица и общественост
14.08.2019Обява до заинтересованите лица и общественост

относно инвестиционно предложение на Община Априлци

„Изграждане на мостово съоръжение над река Сенковчица, кв. Острец, гр. Априлци, Община Априлци”.

            Мостовото съоръжение над река Сенковчица се предвижа да бъде изградено на ул. “Цанко Дюстабанов“, ПИ с идентификатор 52218.546.88, на мястото на съществуващото такова и разрушено в следствие придошли води на река Сенковчица. Разглеждания участък е част от уличната мрежа на кв. Острец, гр. Априлци в непосредствена блозост до третокласен път. Към настоящият момент улицата е прекъсната и затворена за движение поради липса на мостово съоръжение, премостващо коритото на река Сенковчица. Това прекъсване на улицата, представлява препятствие и затруднява достъпа на живущите в квартала.

   Разглежданият участък е с приблизителна дължина 50 м и габарит на уличното платно 3,50 м. Условно главното трасе е разделено на следните участъци:

  • От КМ 0+020 до КМ 0+030- пълна реконструкция;
  • От КМ 0+000 до КМ 0+020- полага се само битумен разлив и плътен асфалтобетон – 4см,
  • От КМ 0+030 до КМ 0+045 - полага се само битумен разлив и плътен асфалтобетон – 4см,
Научи повече - ТУК
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"