Български пощи
FastPay
Новини и съобщения
СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на консултации за изготвяне на предложение за съставите на ОИК на територията на Община Априлци
12.08.2019


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.75 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 163 на Президента на Република България за насрочване на избори  за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.(Обн.Дв, бр. 56 от 16.07.2019 г.)
Кметът на Община Априлци д-р Младен Пелов  кани
на 16.08.2019 г. (петък)  от 13.30 часа в  заседателната зала на Община Априлци
местните ръководства на политическите партии и коалиции за провеждане на  консултации за изготвяне на предложение за съставите на Общинска избирателна комисия на територията на Община Априлци.
Участниците  в консултациите следва да представят пълномощно от ръководството на съответната партия или коалиция.
ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"