Български пощи
Обява 00016-2016-2

/assets/Pictures/LogoApriltsi.png

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на инвестиционен проект във фаза „технически”, необходим на община Априлци за обект: „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла река” – кв. „Видима” /LOV 3013/” и последващо осъществяване на авторски надзор“

Проект на договор за изготвяне на технически проекти за „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла река” – кв. „Видима” /LOV 3013/” и последващо осъществяване на авторски надзор
Образец № 1; Образец № 2; Образец № 3; Образец № 4; Образец № 5; Образец № 6; Образец № 7; Образец № 8


Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"