Български пощи
ОБЯВИ
ОБЯВА
Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци” набира кандидати за длъжностите:
 1. Координатор по прилагане на подмярка 19.1
 2. Координатор по организиране на срещи и обучения в изпълнение подмярка 19.1.
Общи изисквания за длъжностите:
 • завършено висше образование - бакалавър;
 • много добро познаване на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година;
 • общ професионален стаж най-малко 5г.;
 • наличие на опит в разработване, изпълнение, мониторинг, контрол и/или реализиране на не по-малко от един проект, финансиран със средства от ЕС;
 • наличие на опит по организиране на срещи и обучения.

Изборът на кандидати ще се осъществява по документи и чрез събеседване
Необходимо е да представите следните документи при кандидатстване:
 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография;
 • Копие от диплома
 • Копие от трудова книжка;
 • Копие от шофьорска книжка;
 • Документи, доказващи опит разработване, изпълнение, мониторинг, контрол и/или реализиране на не по-малко от един проект, финансиран със средства от ЕС.
 • Документи, доказващи опит по организиране на срещи и обучения.

Документите ще се приемат в офиса на Сдружението в гр. Троян на адрес ул. „Г.С.Раковски”, № 55 до 16.30 часа на 18.08. (вторник) 2015г., включително.

За повече информация тел: 0878/279 643

От екипа по проекта


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България заедно