Български пощи
Подпомагане по Мярка 111Сдружение инициатива за конкурентни и активни региони (ИКАР)

с финансовата подкрепа на Европейския съюз, МИГ Троян и Априлци
чрез ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

организира и провежда

по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) и Стратегията за местно развитие на МИГ Троян и Априлци
ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННИ СЕСИИ ПО СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:
“Устойчиво управление на природните ресурси - кръстосано съответствие и поддържане и подобряване на ландшафта” от 17. до 18. февруари, хотел „ЦЕНТЪР” гр. Априлци
“Устойчиво управление на природните ресурси - кръстосано съответствие и поддържане и подобряване на ландшафта” от 17. до 18.03.2014 г. в хотел «ФЕЯ», с. Чифлик, общ. Троян
“Мярка 214 “Агроекологични плащания” - основни схеми, изисквания по управление на изпълнението на определени пакети и опазване на околната среда” – от 07. до 08.04.2014 г. в хотел «ФЕЯ», с. Чифлик, общ. Троян


Обява по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”
  Заявление за участие
Списък на документите, доказващи обстоятелствата по чл.21 към заявление за включване в обучение

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България заедно